De Stad

Jong & ongedocumenteerd

Vanaf 18 jaar hebben duizenden Amsterdamse jongeren zonder verblijfsvergunning geen recht meer op zorg en onderwijs. Hoe kunnen zij weer onderdeel worden van hun stad?
maandag 2 mrt, 19.00
ma 2 mrt, 19.00
IJ Zaal

Tot hun 18e heeft niemand iets door. Ze gaan naar school, spelen op straat. Het zijn vrienden en buren - getogen, soms zelfs geboren Amsterdammers. Maar hun ouders hebben niet de juiste papieren om in Nederland te verblijven, en zij daarmee ook niet. Op hun achttiende vallen duizenden jongvolwassenen zonder verblijfsvergunning in een gat. Ze kunnen niet werken, stage lopen, of een vervolgopleiding starten. Ze worden weggestuurd bij de huisarts, tandarts of het ziekenhuis. Hoe kan dit gebeuren, hoe ziet de toekomst van deze jonge Amsterdammers eruit, en wat kan er gedaan worden om deze jongeren weer onderdeel van stad en samenleving te laten zijn?

In gesprek met jongeren, experts uit het onderwijs en de zorg, én de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink.

NB – Let op, dit programma begint om 19 uur.

Wat gaan we doen?

We openen de avond in gesprek met Rodrigo (18) en Rayssa (15): hoe is het om als ongedocumenteerde jongere in Amsterdam te leven, en hoe kijken ze naar de toekomst?

In het eerste panelgesprek gaan we in gesprek over het recht op en de toegang tot onderwijs voor  ongedocumenteerden zonder asielverleden. Wat is wel/niet mogelijk in Amsterdam, wat voor rechten heb je als je jong & ongedocumenteerd bent, en wat voor stappen kunnen er gezet worden? Een gesprek met de jongeren Rodrigo (18) en Vinicius, en:

  • Rutger Groot Wassink is GroenLinks wethouder sociale zaken, democratisering en diversiteit bij de gemeente Amsterdam. Als wethouder Asiel zette hij zich in 2019 in voor een 24-uurs opvang en huisvesting voor ongedocumenteerden. 
  • Anne Martien van der Does is kinderombudsman en plaatsvervangend ombudsman metropool Amsterdam. Samen met haar medewerkers gaat ze op zoek naar mogelijkheden om de problemen waar kinderen tegenaan lopen te verbeteren en adviseren overheidsorganisaties daarover.
  • Barbara Oomen (hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht) doet onderzoek naar recht en realiteit, en de vraag hoe die twee te overbruggen. Zij is projectleider van Cities of Refuge, een project gericht op het zoeken van duurzame en lokale oplossingen voor de opvang en integratie van vluchtelingen.
  • Als fractievoorzitter ChristenUnie voor de gemeente Amsterdam pleit Don Ceder voor meer aandacht voor ongedocumenteerde jongeren in de gemeente. In 2018 diende hij daarom een voorstel in om deze jongeren betere toegang te geven tot zorg, onderwijs en sport. Ook zet hij zich in voor betere opvang voor daklozen in de stad. 

In het tweede panel staat het recht op zorg en onderdak centraal voor ongedocumenteerde jongeren. Waar lopen de jongeren zelf, maar ook de professionals tegenaan in het bieden van zorg aan ongedocumenteerden? En wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken? Hiervoor spreken Nicollas en Rayssa (15) met wethouder Rutger Groot Wassink en:

  • Marien de Langen is bestuursvoorzitter bij Stadgenoot, een Amsterdamse woningcorporatie van voornamelijk sociale huurwoningen. Daarnaast is hij actief in verschillende organisaties en bedrijven die zich richten op thema’s rondom huisvesting en stedelijke vernieuwing.
  • Peter Koelewijn werd eerder uitgeroepen tot beste tandarts van Nederland. Hij heeft een tandartspraktijk in Zuidoost en behandelt regelmatig ongedocumenteerden. Zijn missie: ‘hoogwaardige tandheelkunde voor zoveel mogelijk inwoners van Zuidoost en daarnaast de buurt een beetje mooier maken.’ 
  • Wout Adema is directeur zorg bij Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast zit hij in de raad van toezicht van het Leger des Heils, InteraktContour en Compassion Nederland.
  • Floor Goekoop is arts en programmamedewerker Zorgrecht bij Dokters van de Wereld. Ze houdt zich bezig met het creëren van betere toegang tot gezondheidszorg voor de meest kwetsbare groepen in Nederland, zoals vluchtelingen en ongedocumenteerden.
maandag 2 mrt, 19.00
IJ Zaal
Deze 100 mensen waren aanwezig