De Stad

Jong & ongedocumenteerd

Vanaf 18 jaar hebben duizenden Amsterdamse jongeren zonder verblijfsvergunning geen recht meer op zorg en onderwijs. Hoe kunnen zij weer onderdeel worden van hun stad?
maandag 2 mrt, 19.00
ma 2 mrt, 19.00
Studio
Volg dit programma via de livestream

Tot hun 18e heeft niemand iets door. Ze gaan naar school, spelen op straat. Het zijn vrienden en buren - getogen, soms zelfs geboren Amsterdammers. Maar hun ouders hebben niet de juiste papieren om in Nederland te verblijven, en zij daarmee ook niet. Op hun achttiende vallen duizenden jongvolwassenen zonder verblijfsvergunning in een gat. Ze kunnen niet werken, stage lopen, of een vervolgopleiding starten. Ze worden weggestuurd bij de huisarts, tandarts of het ziekenhuis. Hoe kan dit gebeuren, hoe ziet de toekomst van deze jonge Amsterdammers eruit, en wat kan er gedaan worden om deze jongeren weer onderdeel van stad en samenleving te laten zijn?

In gesprek met jongeren, experts uit het onderwijs en de zorg, én de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink.

  • Rugter Groot Wassink is GroenLinks wethouder sociale zaken, democratisering en diversiteit bij de gemeente Amsterdam. Als wethouder Asiel zette hij zich in 2019 in voor een 24-uurs opvang en huisvesting voor ongedocumenteerden. 
  • Barbara Oomen (hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht) doet onderzoek naar recht en realiteit, en de vraag hoe die twee te overbruggen. Zij is projectleider van Cities of Refuge, een project gericht op het zoeken van duurzame en lokale oplossingen voor de opvang en integratie van vluchtelingen.
  • Als fractievoorzitter ChristenUnie voor de gemeente Amsterdam pleit Don Ceder voor meer aandacht voor ongedocumenteerde jongeren in de gemeente. In 2018 diende hij daarom een voorstel in om deze jongeren betere toegang te geven tot zorg, onderwijs en sport. Ook zet hij zich in voor betere opvang voor daklozen in de stad. 
  • Marien de Langen is bestuursvoorzitter bij Stadgenoot, een Amsterdamse woningcorporatie van voornamelijk sociale huurwoningen. Daarnaast is hij actief in verschillende organisaties en bedrijven die zich richten op thema’s rondom huisvesting en stedelijke vernieuwing.
  • Als litigation director bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en the Public Interest Litigation Project (PILP) zet Jelle Klaas zich onder andere actief in voor de mensenrechten van ongedocumenteerden. In 2011 was hij advocaat in een zaak tegen de Nederlandse staat voor het niet toelaten van een Surinaamse ongedocumenteerde tot zijn stage.
  • Annette Hoogerbrugge is programmamanager bij Dokters van de Wereld Nederland. Hier houdt zij zich bezig met het creëren van betere toegang tot gezondheidszorg voor de meest kwetsbare groepen in Nederland, zoals vluchtelingen en ongedocumenteerden. Dit doet ze bijvoorbeeld door huisartsen in te lichten over hoe zij ongedocumenteerden beter kunnen helpen en door seksuele voorlichting te geven aan ongedocumenteerde vrouwen.
  • Peter Koelewijn werd eerder uitgeroepen tot beste tandarts van Nederland. Hij heeft een tandartspraktijk in Zuidoost en behandelt regelmatig ongedocumenteerden. Zijn missie: ‘hoogwaardige tandheelkunde voor zoveel mogelijk inwoners van Zuidoost en daarnaast de buurt een beetje mooier maken.’ 
  • Wout Adema is directeur zorg bij Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast zit hij in de raad van toezicht van het Leger des Heils, InteraktContour en Compassion Nederland.

Zij gaan in gesprek met ongedocumenteerde jongeren Rodrigo, Vinicius, Rayssa en Nicollas.

maandag 2 mrt, 19.00
Studio
Reserveer
Deze 63 mensen zijn aanwezig