De Stad

Jong, alleen en op de vlucht

Hoe kunnen jonge alleenstaande vreemdelingen hun dromen waarmaken? En hoe kunnen wij hen daarbij helpen?
woensdag 9 nov 2016, 19.30
wo 9 nov 2016, 19.30
IJ Zaal

In 2015 hebben 3.860 Alleenstaande Minderjarigen Vreemdelingen (oftewel in de juiste benaming: AMV’s) een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. In 2013 ging het nog om 310 AMV’s. Er is sprake van een vertwaalfvoudiging van het aantal jonge alleenstaande vluchtelingen dat ons land binnenkomt. Wie zijn deze jongeren en wat is hun verhaal?

Met onder anderen

Maria Verkade
Penningmeester bij Vrienden van SAMAH, Teamleider Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Owner bij Bureau ToekomstOntwerp
Adimka Uzozie
Voorzitter van Vrienden van SAMAH, docent en trainer bij Hogeschool Inholland en owner bij Bureau DIMID
Zaina Karekezi
Juriste bij Nidos en ex-vluchteling (als alleenstaande minderjarige vreemdeling)

Naar aanleiding van een rapport van stichting Vrienden van SAMAH dat in November uitkomt, gaan we over dit onderwerp in gesprek. De stichting heeft onderzoek gedaan naar de toekomstbeleving van deze jongeren en volgde tientallen van hen gedurende de afgelopen 10 jaar. We praten hierover met experts, (voormalig) alleenstaande jongeren en geïnteresseerden. Wat zijn de mogelijkheden voor deze jongeren? Hoe bieden wij ze houvast? En wat hebben zij nodig om (later) volwaardig aan de maatschappij mee te kunnen doen?

Tijdens de avond zullen Adimka Uzozie en Maria Verkade het rapport toelichten. De nadruk zal hierbij liggen op de toekomst van de jongeren en het begrip empowerment. Met de uitkomsten van deze avond zal het rapport vervolgens aangescherpt worden. Hiernaast is onder andere Zaina Karekezi aan het woord. Zaina kwam als 16 jarig meisje vanuit Rwanda alleen naar Nederland. Zij leerde de Nederlandse taal en stroomde via MAVO, HAVO/VWO en HBO door naar de Universiteit, waar ze een titel in de rechten behaalde. Tijdens deze avond deelt ze haar verhaal met ons.

woensdag 9 nov 2016, 19.30
IJ Zaal
Deze 93 mensen waren aanwezig