De Stad

Jeugdcriminaliteit in Nieuw-West

Hoe houden we onze jeugd op het rechte pad?
maandag 16 dec 2019, 18.30
ma 16 dec 2019, 18.30
New Metropolis NW
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats in New Metropolis Nieuw-West, onze dependance in Amsterdam Nieuw-West.

In Amsterdam Nieuw-West is sprake van een hoger percentage jongeren betrokken bij criminele activiteiten dan in de rest van de stad. Dit is natuurlijk zonde, met nog een heel leven voor je. Op deze avond wordt jeugdcriminaliteit vanuit verschillende perspectieven belicht. Onder andere zal een ervaringsdeskundige aan het woord komen die nu weer op het rechte pad is. Hoe kunnen wij als gemeenschap voorkomen dat jongeren hun eigen glazen ingooien?

Tijdslijn

18.15 - 18.45 Inloop met soepje, hapje en drankje
18.45 - 21.00 Programma

Meer informatie over de sprekers

> Eric Jozefzoon is hoofdagent van politie en tevens jeugdspecialist. Hij is werkzaam in de noodhulpdienst in Amsterdam Nieuw West en zit al 14 jaar in het vak.In de loop der tijd heeft hij meerdere malen te maken gehad met jeugdcriminaliteit. Dit d.m.v.:
– aanhoudingen van jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten
– sociale gesprekken op straat met jongeren(nazorg gesprekken/preventie gesprekken)
– monitoren van criminele jongeren/nieuwe aanwas

> Martine Bults is criminoloog en adviseur top 075 aanpak in Zaanstad. De Top 075 Aanpak is geïnspireerd op de Top 600 en Top 400-aanpak in Amsterdam. De gemeente heeft de regie in de aanpak van jeugdcriminaliteit en grensoverschrijdend gedrag, ze richt zich op een goede afstemming en samenwerking van de ketenpartners meer dan 10 instanties op het snijvlak van veiligheid en zorg.

> Ramazan is een ervaringsdeskundige. Hij zal vertellen over zijn ervaringen met de politie en reclassering, ook zal hij vertellen over zijn jeugd. Bij deze spreker zal eerst een inleiding worden gegeven door zijn advocaat in verband met lopende zaken.

> Tim Vis is strafrechtadvocaat. Hij werkt sinds 2011 met veel plezier bij Spong Advocaten, maar start per 1 januari 2020 zijn eigen kantoor: Vis & Van Reydt Advocaten. Tim heeft zich gespecialiseerd in het recht rond het zelfverkozen levenseinde en euthanasie, alsook in jeugd- en adolescentenstrafrecht en zaken betreffende cannabis en het gedoogbeleid. Tim staat zowel meerderjarige verdachten, minderjarige verdachten als bedrijven bij.

maandag 16 dec 2019, 18.30
New Metropolis NW
Deze 44 mensen waren aanwezig