De Stad
Waar begin je aan?! 2

Je eigen verduurzaming

Voor- en nadelen van het mede-opdrachtgever zijn bij het opzetten van je eigen verduurzaming.
dinsdag 13 nov 2018, 20.00
di 13 nov 2018, 20.00
Studio

Nederland moet verduurzamen. Natuurlijk kunnen we afwachten tot de overheid het ons verplicht, maar er zijn steeds meer Nederlanders die zelf het initiatief nemen om hun energieverbruik terug te brengen en huis en haard te verduurzamen. Dat gaat niet vanzelf, daar is veel kennis, kracht en kunde voor nodig. Wat zijn de voordelen? Waar loop je tegenaan? Welke inventieve ontwerpen levert het op? Wat zijn de belangrijkste lessen die je moet leren als je medeverduurzamer wordt? En wat betekent dit voor de stad en de manier van stad ontwikkelen? Een programma voor iedereen die er over nadenkt om concreet te gaan verduurzamen in huis, straat of wijk.

Medeopdrachtgeverschap
Deze aflevering is de tweede van een reeks in de serie ‘Waar begin je aan?!’ Bewoners aan het woord over medeopdrachtgeverschap en nut en noodzaak van meer invloed op de opdracht en het bouwen aan huis, buurt en stad.

  • Ardine Nicolaï richtte samen met een groep vrijwilligers energie-coöperatie MeerEnergie op. Samen met tientallen buurtbewoners en in samenwerking met professionele partijen zoals Alliander, DGO en de gemeente, onderzoeken ze hoe ze de restwarmte van een naburig datacenter kunnen gebruiken voor verwarming van huishoudens in hun buurt.
  • Schoonschip is een bouwgroep die streeft naar de ontwikkeling en bouw van een eigen duurzame drijvende wijk in Amsterdam. Marthijn Pool, architect bij Space & Matter werd samen met Waterloft gevraagd om een haalbaarheidsstudie uit te voeren om deze ambitie te realiseren. Schoon Schip wordt de meest duurzame buurt van Nederland.
  • Rolf Steenwinkel van Amsterdam Energie licht onder meer de stelling toe dat energie te belangrijk is om alleen aan anonieme overheden en bedrijven over te laten. Amsterdam Energie vraagt om openheid en democratie in de energiemarkt. Hij gaat in op de beren die hij onderweg met Amsterdam Energie tegenkomt, en hoe deze te omzeilen.
  • Onderzoeker Marlous van der Veen schreef haar masterthesis met de titel: “Als de wind van verandering waait, bouwen sommigen muren en anderen windmolens”. Zij legt uit welke rol energiecoöperaties kunnen hebben bij de verduurzaming van Nederland en wat er voor nodig is om de kracht van energiecoöperaties te versterken.
  • Frans Soeterbroek (de Ruimtemaker) geeft een bredere blik op het mede-opdrachtgeven. Wat levert het op als mensen meer invloed op hun huis, hun zorg, hun leefomgeving krijgen? Wie heeft daar wat aan? Waarom is de bewoners-stem belangrijk bij ontwikkelen van de stad van de toekomst?

Komende afleveringen gaan in op mede-opdrachtgeverschap in de zorg en bij de toekomst van erfgoed. Hoe kun je als bewoner mede-opdrachtgever worden?

De reeks “Waar begin je aan?!” die is opgezet door Architectuur Lokaal is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020

dinsdag 13 nov 2018, 20.00
Studio
Deze 34 mensen waren aanwezig