De Stad
Waar begin je aan?! 4

Je eigen erfgoed

De voor- en nadelen als je mede-opdrachtgever bent van erfgoed.
dinsdag 23 apr 2019, 20.00
di 23 apr 2019, 20.00
Expo

Erfgoed vertelt het verhaal van een ver of meer recent verleden. Wat kun je doen om erfgoed te behouden voor de toekomst? Moet al het erfgoed worden bewaard? Is het mogelijk om als particulier erfgoed voor te dragen voor behoud? Ook als professionele erfgoedspecialisten daar over twijfelen? Waar loop je allemaal tegenaan? Deze avond is bedoeld voor diegenen die er over nadenken om bestaand erfgoed te behouden, maar geen idee hebben waar en hoe te beginnen. Op deze avond passeren drie interessante voorbeelden de revue, waar op verschillende manieren met behoud en vernieuwing is omgegaan.

  • Leon Thier van Studio Leon Thier en Gerrit van Es van HVE Architecten vertellen over FIEB in Den Haag. FIEB staat voor “Frank is een Binck” en betreft het verhaal over hun inspanningen voor de redding van het stalen paviljoen van de voormalige jeugdherberg Ockenburgh, ontworpen door architect Frank van Klingeren. Sinds de sluiting van de jeugdherberg hebben zij weten te bereiken dat het paviljoen niet werd gesloopt, maar werd opgeslagen, wachtend op nieuwe kansen voor herbouw. In de zoektocht naar een nieuwe invulling bleek de Binckhorst in Den Haag een locatie waar de kracht van het idee van Van Klingeren het best tot zijn recht komt. Gaat het Thier en Van Es lukken om samen met ontwikkelaar STEBRU het paviljoen te herbouwen? Hoe wordt daarbij omgegaan met het bijzondere gedachtegoed van de architect?
  • Peter Dautzenberg, architect bij p+dp architecten bna+bni in Amsterdam, is een van de initiatiefnemers van het plan Garage4 All; herbestemming van een van de laatste niet-gesloopte parkeergarages in de Amsterdamse Bijlmermeer: Kempering. Peter vertelt over waarom het belangrijk is dat juist deze laatste garage gecombineerd met nieuw programma, een belangrijk element in de K-buurt van de Bijlmer kan worden.
  • Edwin Herzberg, voorzitter van de Stichting Fronik Buurtboerderij in Zaanstad, laat zien hoe behoud van een historische boerderij een belangrijke buurtfunctie kan krijgen. De Stichting Fronik Buurtboerderij, Stadsherstel Amsterdam, De Heeren van Zorg en gemeente Zaanstad hebben hier de handen ineengeslagen om voor de Fronik Buurtboerderij een woon- en zorgplan te realiseren. Hier is het gelukt om de ontmoeting tussen mensen, dieren, jongeren, ouderen, Zaankanters en migranten en stad en natuur, blijvend een toekomst te geven.
  • Jouke van der Werf, architectuurhistoricus, gaat in op de veranderende manier van het waarderen van erfgoed. Steeds meer niet-professionals worden betrokken bij het bepalen wat erfgoed is, en wat niet. Hoe gaat dat in zijn werk, en wat levert dit op? Krijgt de burger meer mogelijkheden om zelf erfgoed ter behoud voor te dragen bij invoering van de Omgevingswet?
  • Frans Soeterbroek, de Ruimtemaker, spreekt een column uit over wat er gebeurt als leken en professionals zich gaan uitspreken over wat erfgoed is en wat niet.

 

Deze aflevering is de vierde van de reeks “Waar begin je aan?” Bewoners aan het woord over medeopdrachtgeverschap en nut en noodzaak van meer invloed op de opdracht en het bouwen aan huis, buurt en stad. Vorige afleveringen gingen in op mede-opdrachtgeverschap in de zorg, bij verduurzaming en bij wonen. De reeks is opgezet door Architectuur Lokaal en mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020

dinsdag 23 apr 2019, 20.00
Expo
Deze 13 mensen waren aanwezig