Global Trends

IS-strijders na de val; terugkeer naar de rechtsstaat?

Het kalifaat is verslagen, maar wat moet er gebeuren met Europese IS-strijders? Hoe verhouden burgerschap, de rechtsstaat en mensenrechten zich tot elkaar in hun terugkeer?
maandag 24 feb, 20.00
ma 24 feb, 20.00
IJ Zaal

De terugkeer en berechting van Syrië-gangers is een hete aardappel waar de Nederlandse politiek zich in dreigt te verslikken. De omstandigheden in de Noord-Iraakse en Syrisch-Koerdische kampen zijn mensonterend en rechteloos. Juristen spreken van een noodsituatie waaraan met name voor de Nederlandse IS-vrouwen en kinderen snel een einde moet komen; zij wijzen op de zorgplicht van de staat, die is gekoppeld aan internationale mensenrechtenverdragen, om hen actief op te halen. Volgens de Nederlandse regering is echter het veiligheidsrisico hiervoor te groot. Daarnaast betekent de terugkeer van IS-strijders een ander dilemma; zijn deze strijders - die bewust vertrokken zijn om voor het kalifaat te vechten - op termijn gevaarlijker binnen of buiten de samenleving? En hoe verhoudt de wens van de overheid om ze hier te berechten zich tot het intrekken van de nationaliteit van IS-strijders met een dubbel paspoort? Wat zijn de consequenties van dit soort maatregelen voor de rechtsstaat en burgerschap?

Op maandag 24 februari organiseert De Groene Amsterdammer in Pakhuis de Zwijger een avond over een schijnbaar onoplosbare vraagstuk. 

Wat gaan we doen?

  • Na een korte opening zal Tamar de Waal zal ons meer vertellen over denaturalisatie – ook wel het strippen van nationaliteit – als vorm van straf voor terugkerende IS-strijders.
  • Hierna zullen zij en strafadvocaat Tamara Buruma in gesprek gaan over de berechting van deze groep in bredere zin, en over de relatie tussen de rechtstaat en de positie van IS-strijders.
  • Na een kort literair intermezzo schuiven Thomas Rueb, Brenda Stoter en Rasit Elibol aan om verder in te gaan op de rol van de media hierin. Besteden zij te veel en te onkritisch aandacht aan de IS-strijders en te weinig aan de slachtoffers?
maandag 24 feb, 20.00
IJ Zaal
Deze 87 mensen waren aanwezig