De Stad

Integratie in de buurt

Wat hebben nieuwkomers nodig om zich een volwaardig Amsterdammer te kunnen voelen en actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij?
woensdag 16 mrt 2016, 19.30
wo 16 mrt 2016, 19.30
IJ Zaal

Integreren! Hoe gaat dat tegenwoordig? Vragen uit de inburgeringscursus zoals; ‘is Nederland vaak nat of droog’ of ‘zijn er in Nederland veel of weinig fietsen’ komen betuttelend en paternalistisch over. Het toverwoord wat sinds de komst van de vele vluchtelingen door de (politieke) gangen gonst is; lokale aanpak. Dus, hoe gaan we dat doen in Amsterdam?

Integratie 2.0

Wat hebben nieuwkomers nodig om zich een volwaardig Amsterdammer te kunnen voelen en actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij? Hoeveel ruimte geeft het bestaande beleid om het integratievraagstuk als actieve bewoner of (sociaal-)ondernemer onder handen te nemen? We vragen het aan o.a. (ex-)vluchtelingen, initiatiefnemers, bewoners, wetenschappers en beleidsmakers om zo samen tot Integratie 2.0 te komen.

Denk en doe mee!

Programma

Opening

Een korte introductie door Bahram Sadehgi

Godfried Engbersen

Interview met socioloog en WRR-raadslid Godfried Engbersen over zijn beleidsbrief: 'Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten'.

Tamar de Waal

Interview met jurist en politiek filosoof Tamar de Waal over haar visie op het integratiebeleid.

Sarwar Joanroy

Persoonlijke column van psychiater en schrijver Sarwar Joanroy.

Pitch van initiatieven

Lian Priemus over kleinschalige opvang in Amsterdam Oost. Rienk Posthuma van de Key over community building bij het Startblokken Riekerhaven project. En Karijn Kakebeeke over haar fotografieproject Point of View.

Discussie

Hoe kunnen we komen tot integratie 2.0 en wat hebben we nodig om integratie snel en duurzaam te laten verlopen?

Afsluiting
woensdag 16 mrt 2016, 19.30
IJ Zaal
Deze 67 mensen waren aanwezig