Global Trends

India in tijd van woede

Hoe moeten we omgaan met de mondiale tegenreactie op globalisering?
This event is in English
Wednesday 30 Jan, 20.00
wo 30 jan, 20.00
Studio
Comment

India heeft de vruchten van globalisering geplukt. Sinds de jaren negentig kent het land een economische groei van gemiddeld 7% en zou India als economische grootmacht het Westen wel eens voorbij kunnen streven. Maar met globalisering blijven ook grote groepen achter, mensen die economisch de boot missen en zich cultureel ontheemd voelen in een internationale markteconomie. Hierdoor groeit, net zoals in het Westen, een ontembare woede en intolerantie, waar premier Modi met zijn Hindoenationalistische partij van profiteert. Ook India is in de greep van een autoritaire leider die hernieuwde grandeur belooft. Hoe maken we dus na dertig jaar de balans op? Hoe moeten we omgaan met de mondiale, nationalistische tegenreactie op globalisering? Wat brengt de toekomst voor India?

Onmogelijke competitie voor Indiase millennials

In India komen er elke dag 30,000 millennials bij die op zoek zijn naar een baan. Van die groep worden er nu 450 aangenomen. Bij de politie van Mumbai alleen al solliciteerden in totaal 200.000 mensen voor 1137 open plekken. De competitie is moordend en veel mensen grijpen naast de kansen die de groei van de Indiase economie biedt. De frustratie en de woede groeit. Hoe zorgen we ervoor dat globalisering en groei werkt voor iedereen?

This program will take place in English


Introduction

India received the fruits of globalisation. Since the 90’s the country has expanded rapidly and with an economic growth of 7% annually India will maybe surpass the West as an economic powerhouse. But globalisation also leaves a huge amount of people behind, people who feel culturally displaced in an internationally oriented market economy. Because of this, there grows, similar to the West, an unrelenting anger and intolerance, that works as a driving force for the rise of prime minister Modi with his Hindunationalist party. India as well is transfixed by an authoritarian leader who promises renewed greatness. What are the effects of thirty years of globalisation on India? How do we deal with the global, nationalistic counterreaction on globalisation? What does the future hold for India?

Impossible competition for Indian millenials

In India, each day, there are 30,000 millennials more who are on the lookout for a job. Of this group, today, 450 people get hired. The police of Mumbai alone had 200,000 job applicants for 1137 job positions. The competition is fierce and a lot of people miss out on the opportunities the Indian economic growth offers. The frustration and the anger grows. How can we make sure globalisation and growth works for everyone?

This program was made in collaboration with Bridging the Gap Foundation. They are an international organization who are here to integrate Indian expatriates in the Netherlands and into the Dutch community. They host several events and hold different activities throughout the year where Dutch and Indian culture can meet each other, learn more about each other and appreciate diversity.

This program will take place in English.

This event is in English
Wednesday 30 Jan, 20.00
Studio
These 64 people attended