Creatieve Industrie

In opdracht van

Hoe ziet de toekomst van het opdrachtgeverschap in de creatieve industrie eruit?
maandag 20 mrt 2017, 20.00
ma 20 mrt 2017, 20.00
Grote zaal
Reageer

Het opdrachtgeverschap als concept levert interessante vragen op. Wat is de ideale omgeving voor opdrachtgeverschap? Wanneer is een samenwerking succesvol? En is dat voor opdrachtgever anders dan voor opdrachtnemer? Aan de hand van case studies en panelgesprekken onderzoeken we de kansen en randvoorwaarden van opdrachtgeverschap.

Over 10 Years of Thomas Eyck

Tot en met 14 mei is de tentoonstelling 10 Years of Thomas Eyck te zien in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Al tien jaar geeft Thomas Eyck, uitgever van vormgeving, opdrachten aan een nieuwe generatie ontwerpers om in samenwerking met lokale, ambachtelijke bedrijven actuele gebruiks- en kunstvoorwerpen te maken. Ook het Zuiderzeemuseum koppelt als opdrachtgever jonge ontwerpers aan traditionele ambachten. Zo investeren beide partijen in de kruisbestuiving tussen beproefd vakmanschap en de creatieve industrie. Ter gelegenheid van dit tienjarig jubileum nodigde curator Jules van den Langenberg tien ontwerpers, kunstenaars en architecten uit om de collectie van Thomas Eyck te bestuderen en in een nieuwe context te plaatsen. Het resultaat is een uiteenlopend retrospectief dat Thomas Eyck en zijn collectie op experimentele wijze positioneert.

10YEARSOFTHOMASEYCK_GROEPSFOTO-Aangepast_Lonneke van der Palen

Margriet Schavemaker van het Stedelijk Museum Amsterdam geeft de openingslezing over het belang van opdrachtgeverschap. Aan de hand van case studies en drie panels gaan we daarna vanuit verschillende perspectieven dieper in op de vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s rondom opdrachtgeverschap.

Column

BNO presenteert een column over “de (onbetaalde) pitch

maandag 20 mrt 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 142 mensen waren aanwezig