Global Trends

In actie tegen uitsterven

Een miljoen soorten dieren en planten is met uitsterven bedreigd. Wat verwachten we van Nederland bij een internationale New Deal for Nature?
woensdag 15 jan, 20.00
wo 15 jan, 20.00
Studio

Uit een groot, wereldwijd, wetenschappelijk onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat een miljoen van in totaal 8 miljoen dier- en plantsoorten met uitsterven wordt bedreigd. Kunnen we die dreigende en door de mens veroorzaakte massa-extinctie nog een halt toeroepen? Na het Parijsakkoord voor het klimaat moet er nu ook een vergelijkbaar akkoord komen voor natuur en biodiversiteit. In oktober 2020 komen wereldleiders bij elkaar in China om zo’n 'New Deal for Nature' op te stellen. Wat moet de inzet zijn van Nederland bij deze top? En wat zijn we zelf bereid bij te dragen? Laat ook jouw stem horen: deze avond dient als input voor de Nederlandse actieagenda.

  • Wat moeten we weten over het IPBES rapport? Over welke miljoenen soorten hebben we het en wat betekent dit? Coenraad Krijger staat aan het roer van IUCN NL en zal met zijn kennis en expertise in natuurbehoud, ecologie en biodiversiteit de prangende vragen beantwoorden die spelen in aanloop van de COP15 over biodiversiteit in China.
  • Ingrid Visseren-Hamakers is hoogleraar milieubeleid en politiek aan de RU en Coordinating Lead Author van het Global Assessment Report van het IPBES. Hoe moeten de aanbevelingen uit dit rapport worden vertaald naar Nederland? In haar onderzoek richt Visseren-Hamakers zich tot de transformatie van mondiaal milieubeleid en hoe deze maatschappelijk gestuurd kan worden. Ze introduceerde het concept Integrative Governance, omdat volgens haar de integratie van verschillende beleidsterreinen essentieel is voor coherent beleid.
  • Wat betreft vogels is Nederland een van de rijkste en belangrijkste landen ter wereld. Bescherming van gezonde vogelpopulaties betekent bescherming van gezonde natuur waar vogels graag doorheen fluiten. Als hoofd van de afdeling Bescherming bij de Vogelbescherming Nederland zet Manon Tentij zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en omvang van natuurgebieden en daarmee het beschermen van de vogel en natuur.
  • Voor de bescherming van de meeste soorten moeten we internationaal kijken en opvallend daarbij is dat wereldwijd 80 % van alle biodiversiteit is terug te vinden op oorspronkelijk inheems gebied. Céline Kun, zelf ook Mapuche, gebruikt de Nederlandse handelsmissie naar Chili om te laten zien hoe je de bescherming van natuur en inheemse rechten kunt laten samengaan.
  • Dichter en spoken word artiest Karin Lachmising is passioneel over taal als communicatiemiddel, omdat het niet altijd makkelijk is om de juiste woorden te vinden. Zij zal de kracht van kunst gebruiken om de urgentie van het biodiversiteitsvraagstuk naar een ander niveau te tillen.
  • Als directeur Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de prioriteit van Donné Slangen het verbinden van de natuur met andere ontwikkelingen. Zogenaamd natuurinclusief ontwikkelen en investeren kan van grote waarde zijn voor de biodiversiteit. Aan het eind van deze avond zal Slangen een reflectie geven op wat het gevoerde gesprek betekent voor LNV in aanloop naar de COP15 in China.
woensdag 15 jan, 20.00
Studio
Deze 109 mensen waren aanwezig