De Stad

Meer Democratie: Iedereen Burgemeester?

Over de (on)wenselijkheid van partijpolitieke benoemingen: hoe iedereen moet kunnen opgaan voor een publieke functie.
maandag 8 jun 2015, 20.00
ma 8 jun 2015, 20.00
Expo

Politieke patronage, nomenklatoera, old boys network, vriendjespolitiek zijn termen die opkomen als je kijkt naar het Nederlandse systeem van publieke benoemingen. Lidmaatschap van een van de gevestigde partijen is vaak een voorwaarde om een functie als burgemeester, topambtenaar of lid van een adviesraad te kunnen verkrijgen.

 

Artikel 3 van de Grondwet stelt dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn. De beste persoon moet de baan krijgen, ongeacht of hij lid is van een partij of niet. Slechts 2,5 procent van de Nederlanders is lid van een partij. Er wordt dus voor publieke functies uit een véél te kleine vijver gevist. Dat leidt tot tunnelvisie en potentieel gekleurde adviezen. Dit terwijl Thorbecke het in de Grondwet zo duidelijk uit wilde sluiten. Artikel 3 zegt dat iedere Nederlander op gelijke voet benoembaar is in publieke functies. De nieuwe beweging Meer Democratie bepleit een nieuw systeem gebaseerd op Engelse voorbeeld van de Civil Service Commission en is hiervoor een nationaal burgerinitiatief gestart op www.meerdemocratie.nl/benoemingen

Sinds decennia verdelen de gevestigde politieke partijen de banen in het openbaar bestuur. Dit geldt voor burgemeesters, leden van adviesraden en topambtenaren op de ministeries. Iedereen mag solliciteren maar meestal is al bepaald wie ‘aan de beurt is’.
Meer Democratie is een burgerinitiatief gestart om het systeem van benoemingen te veranderen. Stel, net als in Engeland, een onafhankelijke commissie in die een zware rol krijgt in het selectieproces en die scherp let op open, eerlijke en onpartijdige benoemingen.

Kom naar het Pakhuis om hierover door te praten. Met Oberon Nauta (Bestuurskundige), Nico Baakman (Universiteit Maastricht) o.l.v. Niesco Dubbelboer (Meer Democratie).

Meer Democratie is een nieuwe beweging die bouwt aan een samenleving waarin jouw stem er echt toe doet. Wij zetten ons in voor een democratie van, voor en door de burgers. Onze eerste campagne is het burgerinitiatief Stop Partijpolitieke Benoemingen: www.meerdemocratie.nl/benoemingen

 

 

maandag 8 jun 2015, 20.00
Expo
Deze 24 mensen waren aanwezig