Global Trends
Week van het Jonge Kind

Ieder kind is welkom!

Openingscongres over diversiteit en inclusie in voorzieningen voor het jonge kind.
Toegang vanaf € 25.00
vrijdag 7 apr 2017, 09.00
vr 7 apr 2017, 09.00
Hele pand

Ieder kind is welkom! Dat is de kern van de pedagogische opdracht van kinderopvang. De breed gedragen Europese visie is dat kinderopvang een belangrijke bijdrage kan leveren aan het versterken van de sociale cohesie en het bewerkstelligen van respect voor diversiteit. Samen met kinderen, hun ouders, familie en andere mensen in hun directe omgeving bouwen we aan de maatschappij van morgen.

Participatie, cohesie en inclusie zijn thema’s met een hoge urgentie. Tweedeling, verscherping van tegenstellingen, migratie en stigmatisering zijn ontwikkelingen die vragen om een gerichte pedagogische praktijk, die recht doet aan de eigenheid van ieder kind. De urgentie van de ontwikkeling van democratisch burgerschap is hoog.

Jonge kind voorzieningen dragen bij aan een inclusieve samenleving door het ‘uniek zijn’ van ieder kind als uitgangspunt te nemen voor het beleid, onderzoek en praktijk. Met de nadruk op: ‘samen uniek!’ Samen verschillend; dat is het stevige fundament van een inclusieve samenleving.

Het ochtendprogramma is van 09:00-12:30. Daarna is er een lunch. Tussen 13:30 en 14:30 kun je één deelsessie volgen.

Dit programma is ontwikkeld door de Week van het Jonge Kind.

WvhJK

Toegang vanaf € 25.00
vrijdag 7 apr 2017, 09.00
Hele pand