Global Trends

IDleaks Awards 2016

Welke NGOs winnen de Hoogvlieger en welke de Vlieg in ’t Oog?
dinsdag 5 jul 2016, 19.30
di 5 jul 2016, 19.30
Grote zaal

Op 5 juli 2016 vindt de tweede IDleaks Awards plaats in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Na een zeer geslaagde eerste awardshow vorig jaar, zal deze avond wederom geheel in het teken staan van het debat over communicatie rondom ontwikkelingssamenwerking.

Welke beelden doen recht aan de werkelijkheid en welke beelden geven juist een stereotyperend en eenzijdig beeld van ontwikkelingslanden? Oftewel: welke NGO’s worden beloond met de Hoogvlieger Award en wie verdienen de Vlieg in het Oog Award?

Naast de uitreiking van de awards, wordt de avond gevuld met interessante sprekers en debatten. Het publiek wordt gevraagd om actief mee te denken en debatteren.

Wat is IDleaks?

IDleaks is sinds 2011 een platform voor professionals, studenten en geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking dat zich inzet voor: (1) betere communicatie over landen in ontwikkeling en (2) een open en genuanceerd debat over ontwikkelingssamenwerking.

Hoe werkt het?

Vanaf 1 juni kan er gestemd worden op de genomineerde filmpjes voor de Hoogvlieger- en Vlieg in ’t Oog awards op idleaks.nl/awards. Dit kan tot 2 juli en leidt tot de publieksprijs. Daarnaast wordt er een juryprijs uitgereikt, op basis van het oordeel van journalisten, communicatie- en ontwikkelingsdeskundigen. Op 5 juli worden de winnaars van de publieksprijs en juryprijs bekendgemaakt.

Waarom deze awards?

IDleaks zet zich in voor meer genuanceerde en eerlijke communicatie over landen in ontwikkeling. Campagnefilmpjes van ontwikkelingsorganisaties beïnvloeden het beeld dat men heeft over landen in ontwikkeling. Stereotyperende beelden die op de emotie inspelen worden vaak gebruikt om op de korte termijn geld in te zamelen, maar leiden uiteindelijk tot stigmatisering van mensen in ontwikkelingslanden en tot minder betrokkenheid bij een breed publiek. Daarom zet IDleaks zich in voor menswaardige informatievoorziening met ruimte voor context. Voor een open debat over ontwikkelingssamenwerking, ook of misschien wel juist met mensen die niet dagelijks in aanraking komen met ontwikkelingssamenwerking. De IDleaks Awards zijn één van onze initiatieven om dit te bereiken door goede en slechte voorbeelden van communicatie over ontwikkelingssamenwerking te belichten.

dinsdag 5 jul 2016, 19.30
Grote zaal
Deze 118 mensen waren aanwezig