De Stad

Hoog en droog

Bouwen we woningen in Amsterdam die de extreme weersomstandigheden en stijgende zeespiegel aankunnen?
woensdag 27 feb 2019, 20.00
wo 27 feb 2019, 20.00
IJ Zaal

Heftigere regenbuien, drogere zomers en een stijgende zeespiegel, de kranten staan er vol van. Als we de voorspellingen van het KNMI erbij pakken dan moeten we de komende tijd hard aan de slag om de Metropoolregio Amsterdam bestendig te maken voor deze extreme weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel. Dat is het nieuwe Normaal! Zodat we ook in 2050 met droge voeten op de bank zitten. Met de enorme bouwopgave van 240.000 woningen voor de Metropoolregio Amsterdam willen we daarom nu al zo bouwen dat de woningen dit veranderende klimaat aankunnen. Dus klimaatbestendig ontwikkelen moet vanaf nu in het DNA zitten van de gemeenten, ontwerpers, bouwbedrijven en gebiedsontwikkelaars zodat het meegenomen wordt in tenders, beleid en uitvoering.

Verwacht in dit programma

  • Wat staat de Metropoolregio Amsterdam te wachten op het gebied van klimaatverandering en de bouwopgave? Door Guido Wallagh (INBO) en Lot Locher (Programmamanager MRA Klimaatbestendig).
  • The urge to sit dry, het afstudeer ontwerp van Boris Maas. De stoel die hij ontwierp op basis van de hoogte die nodig is om met de stijgende zeespiegel droog te zitten in zijn appartement in Rotterdam.
  • Het is te doen! Welke voorbeelden zijn er al op het gebied van klimaatadaptieve bouw? Met o.a. Martijn van Gelderen (BPD) over The GeorgeEric Jan Pleijster (Lola Landscape Architects) over klimaatadaptief ontwerp bij de Bijlmer Bajes en Kasper Spaan over de Waterneutrale bouwenvelop.
  • Ronde tafel gesprek over de opgaven die er nog liggen om te komen tot een klimaatadaptieve regio. Wat moet er gebeuren op het gebied van de uitvraag, wet- en regelgeving, samenwerking en financiering? Een gesprek met o.a. Heleen Herbert (CCO Heijmans), Lot Locher (Programmamanager MRA Klimaatbestendig), Martijn van Gelderen (BPD), Lex Brans (Projectleider versnelling MRA) en Joyce van den Berg (Landschapsarchitect gemeente Amsterdam)
  • Afsluitend pleidooi door Riek Bakker (Stedenbouwkundige).

Normaal Amsterdams Klimaat
Dit programma valt onder de klimaatadaptatie programmering Normaal Amsterdams Klimaat (NAK) – geïnspireerd op het Normaal Amsterdams Peil (NAP) – wat een basis legt voor wat straks het nieuwe normaal is (extreme weersomstandigheden en zeespiegelstijging), waar we ons fysiek op moeten voorbereiden (klimaatbestendige fysieke aanpassingen) en wat wij normaal gaan vinden (een fundamenteel andere manier van aanpak en samenwerking). Het NAP is de hoogtestandaard voor alles wat we in Nederland bouwen of aanleggen. NAK gaat een stap verder en biedt de standaard voor een nieuw samenwerkingsklimaat. Zo kunnen we klimaatverandering gebruiken om te komen tot een leefbare, veerkrachtige en economisch sterke regio.

woensdag 27 feb 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 81 mensen waren aanwezig