Creatieve Industrie

Homo Turisticus

Fotograaf Co de Kruijf legt toeristen in de Amsterdamse binnenstad vast.
vrijdag 2 nov 2018, 17.00
vr 2 nov 2018, 17.00
Café

In de Amsterdamse binnenstad wordt het straatbeeld steeds meer bepaald door toeristen. Ze onderscheiden zich van bewoners door hun gedrag en door hun manier van lopen, kijken en kleden. Het is een bijzondere mensensoort: de Homo Turisticus. In deze fototentoonstelling van Co de Kruijf staat de Homo Turisticus centraal. Hoe gedraagt hij zich op straat en in relatie tot andere gebruikers van de openbare ruimte?

Op drukke plekken in de binnenstad heeft Co de camera op statief gezet en gefocust op het meest expressieve deel van de passanten: de gezichten. De stad is het decor. Vanuit die vaste positie maakte hij honderden opnamen van het veranderende straatbeeld. Zijn beelden geven een verdichte weergave van de werkelijkheid: verschillende momenten en situaties zijn gecombineerd tot één hyperrealistisch en theatraal beeld. Deze expositie laat acht werken zien die op deze manier tot stand zijn gekomen en een panoramisch beeld van de Dam, hét epicentrum van het toerisme in Amsterdam.

Co de Kruijf

Na zijn afstuderen in Sociale en Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, werkte Co de Kruijf in de reisindustrie. Zo reisde hij veel in Azië en met name in China, waar hij ook veel fotografeerde. Zijn werk is gepubliceerd in Nederlandse en buitenlandse media. Tijdens de jaren negentig verschoof de nadruk in zijn werk van reisfotografie naar redactionele fotografie. Momenteel werkt hij voor verschillende tijdschriften en culturele instellingen en initieert en leidt hij fotografische projecten gericht op sociale inclusie en cohesie in buurten.

Zijn autonome werk gaat vaak over menselijk gedrag in de openbare ruimte. De spanning tussen private en publieke sfeer is een terugkerend thema. Bekijk zijn werk hier: www.codekruijf.nl of mail voor interesse in een van de werken naar info@codekruijf.nl.

De expositie te gratis te bezoeken in het café van Pakhuis de Zwijger tot 29 november.