De Stad

Hoge verwachtingen

Krijgen alle leerlingen het schooladvies dat ze verdienen? Hoe kunnen hoge verwachtingen leiden tot gelijke kansen?
woensdag 17 apr, 20.00
wo 17 apr, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Na de meivakantie horen kinderen in groep 8 de uitslag van de Eindtoets. Hebben ze hoger gescoord dan hun schooladvies, dan hebben ze recht op ’heroverweging’ van hun schooladvies. Onvoldoende ouders weten dit, deze avond informeert ouders hierover. Kennis van rechten en plichten empowert ouders en leerlingen. Maar voor gelijke kansen is meer nodig: goed onderwijs begint, letterlijk, met hoge verwachtingen. Wat betekent dat voor kinderen, ouders en professionals in het onderwijs? De onderwijsinspectie heeft de afgelopen jaren laten zien dat het Nederlandse onderwijsstelsel niet emancipeert maar ongelijkheid reproduceert. Zowel landelijk als lokaal zijn nieuwe regels op komst over de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kan het beter?

Onderwijsconsumenten organisatie (OCO)

Amsterdamse leerlingen, MBO-studenten en hun opvoeders kunnen bij OCO terecht voor onafhankelijke informatie en advies voor een verantwoorde schoolkeuze of bij problemen met school. Zie voor meer informatie  onderwijsconsument.nl 

woensdag 17 apr, 20.00
IJ Zaal
Deze 38 mensen waren aanwezig