De Stad

Hoe ongelijk is Amsterdam?

Met Saskia Sassen, Steve Clare, Kajsa Ollongren (loco-burgemeester) e.v.a.
maandag 18 mei 2015, 19.30
ma 18 mei 2015, 19.30
Internationaal Theater Amsterdam
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats in het Internationaal Theater Amsterdam.

De statistieken over Amsterdam gaan weer het theater in en worden van interessante context voorzien door Saskia Sassen, Steve Clare, Kajsa Ollongren (loco-burgemeester) e.v.a. Tijdens deze derde editie van De Staat van de Stad in de Stadsschouwburg wordt de balans opgemaakt over (het leven in) Amsterdam en stellen we de vraag: Hoe ongelijk is Amsterdam?

Het gaat ook na de crisis goed met Amsterdam, zeker in vergelijking met veel andere steden in Nederland en daarbuiten. De stad is aantrekkelijk en zelden groeide de bevolking zo snel als nu. Voor het eerst sinds lange tijd zijn er in de media weer bemoedigende berichten over economisch herstel, de Amsterdamse huizenmarkt trekt weer aan. Ook zijn op veel plaatsen optimistische geluiden over het zelforganiserend vermogen van de samenleving te horen: minder regels en meer experimenteerruimte stimuleren de creatieve kracht van de stad.

Tegelijkertijd zijn er veel zorgen en onzekerheden. Het economisch herstel is broos, de groei bescheiden. Lang niet iedereen profiteert. De werkloosheid blijft hoog, het aantal mensen met betalingsproblemen neemt toe, er is onzekerheid over pensioenen en over de inrichting van de zorg en de politieke stabiliteit neemt, zeker internationaal, eerder toe dan af.

Hoe kan de stad met deze veranderingen en onzekerheden omgaan? Als de woningmarkt aantrekt, maar sommigen hun huis niet meer kunnen betalen. De werkgelegenheid aantrekt, maar alleen voor de hoger opgeleiden? En zorg niet meer beschikbaar is voor iedereen die er eerder wel op kon vertrouwen. Hoe ziet, met andere woorden, het Amsterdam van de toekomst er uit?

Hoe ongelijk is Amsterdam?

In het laatste rapport van De Staat van de Stad (2013) werd gesignaleerd dat de stad een succesvolle periode beleeft. Maar tegelijkertijd werd vast gesteld dat de verschillen in de stad zijn toegenomen – en naar alle waarschijnlijkheid blijven toenemen. Met name de kwetsbaarheid van 45-plussers, afhankelijk (geworden) van een uitkering, huurders met een middenlaag inkomen en jeugdige werklozen zijn kwetsbaar.

Wat is de stand van zaken anno 2015? En hoe moet je deze verschillen eigenlijk interpreteren? We vragen dit aan een aantal vooraanstaande wetenschappers die vanuit hun expertise hun visie geven op het thema ongelijkheid in de stad.

Saskia SassenSaskia Sassen is de Robert S. Lynd Professor of Sociology aan de Columbia University. Ze schreef diverse boeken, waarvan het meest recente Expulsions: When complexity produces elementary brutalities (Harvard University Press 2014). Lees hier een interview met Sassen over haar boek: ‘Wereldwijd worden mensen verdreven, verwijderd, geschrapt’.

Jonge singer/songwriters en storytellers van Decamerone: Tales of the City werken mee aan deze avond. Zij interviewden stadgenoten en maakten daar persoonlijke liedjes en verhalen van. Decamerone is een project van Likeminds’Factory.

Hét netwerkevent

De ambitie is wederom de grote zaal van de schouwburg te laten volstromen in een mix van bestuurders, ambtenaren, (maatschappelijk) ondernemers, wetenschappers en andere belangstellenden. En op die manier deze avond wederom hét netwerkevent te maken waar jaarlijks een update van de staat van de stad Amsterdam wordt gepresenteerd.