De Stad

Wie maakt jouw huis schoon?

Eerlijke werkverdeling in huis en de (arbeids)positie van huishoudelijk werkers.
donderdag 19 sep 2019, 20.00
do 19 sep 2019, 20.00
IJ Zaal

Wie doet vandaag de boodschappen? Wie haalt de kinderen op van school? Wie maakt de badkamer schoon en wie pakt die stofzuiger weer eens op? Een vast onderwerp van gesprek in ieder gezin: het huishouden. Want uit menig onderzoek blijkt dat mannen taken in het huishouden niet oppakken en daarbij, of juist daardoor, steeds meer tweeverdieners kiezen voor een huishoudelijk werker. Ligt daar de oplossing of juist een nieuw probleem? Hier praten we deze avond verder over met o.a. domestic worker Natalia Robledo Contreras, feminist Devika Partiman en jurist Anniek de Ruijter van Bureau Clara Wichman.

Anniek de Ruijter is jurist en voorzitter van Bureau Clara Wichman en legt uit waarom haar organisatie deze avond geïnitieerd heeft.

Natalia Robledo Contreras is huishoudelijk werker en voorzitter van de Migrant Domestic Workers-FNV. Zij vertelt over haar werk en waarom deze onzichtbare groep zichtbaar moet worden. 

Devika Partiman is voorzitter van de stichting Stem op een Vrouw en draagt een column voor over het belang van een eerlijke verdeling van zorgtaken en waarom de positie van huishoudelijk werkers ook een feministische kwestie is.

Onderzoeker en arbeidsjurist Niels Jansen presenteert juridisch onderzoek van Bureau Clara Wichmann. Hij brengt in kaart hoe andere Europese landen vanuit overheid oplossingen bieden voor deze problematiek. Dit onderzoek wordt gedaan vanuit Alliantie Samen werkt het!, dat streeft naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

Mac Vijn was de advocaat in de ‘Alfahulp zaak’. In 2009 begon Bureau Clara Wichmann samen met de Vereniging voor Vrouw en Recht en Stichting Alphatrots een rechtszaak om de positie van alfahulpen te verbeteren. De inzet van de zaak was dat de thuiszorgorganisatie het loon van de alfahulp bij ziekte moest doorbetalen. In 2013 stelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de alfahulp in het gelijk.

 

donderdag 19 sep 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 46 mensen waren aanwezig