De Stad

Het ziekenhuis van de toekomst

Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er uit? Editie #10 van Herontwikkeling.
vrijdag 29 mei 2015, 19.30
vr 29 mei 2015, 19.30
IJ Zaal

De groei van steden neemt exponentieel toe, dat is een gegeven. Deze groei zet verschillende voorzieningen in de stad onder druk. Ook ziekenhuizen in Amsterdam zullen de komende tijd te maken krijgen met flinke veranderingen. Naast de bevolkingsgroei zullen ook de vergrijzing en nieuwe technologieën bijdragen aan de manier waarop wij in de toekomst om zullen gaan met onze ziekenhuizen. Ook nu al zijn er veranderingen merkbaar. Verschillende ziekenhuizen zijn de afgelopen tijd gefuseerd en de twee grootste ziekenhuizen van Amsterdam – het AMC en het VUmc – bereiden een fusie voor. Maar is fuseren wel het juiste antwoord op het ziekenhuis van de toekomst?

Als afsluiting van de Week van de Zorgtransitie zullen we tijdens deze herontwikkelingsavond dan ook op zoek gaan naar de mogelijke vormen van het ziekenhuis van de toekomst. Centreren we alle zorg op één plek of verspreiden we het over de stad? En wat betekent dit voor een stad als Amsterdam? Wat is de invloed van nieuwe technologieën bij de ontwikkeling van het ziekenhuis van de toekomst? Kunnen we onze ziekenhuizen gaan indelen en gebruiken zoals we onze smartphones gebruiken?

De presentatie die Paul Epping gaf tijdens deze avond, vind je hieronder terug.

Gijs Raggers – EGM architecten
De zorg is in beweging, maar wat betekent dat voor de toekomst van het ziekenhuis in (de metropool) Amsterdam? Architect Gijs Raggers van EGM architecten richt in zijn keynote de focus op de schaal van de opgave. In zijn visie begint deze toekomst vandaag en ligt de kern van het antwoord in de manier waarop we in staat zullen zijn om de behoefte aan ruimte en functie onafhankelijk van elkaar te laten evolueren. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden en evidence-based onderzoek zoals het Erasmus MC en het Universiteitsziekenhuis in Nantes breekt Raggers de lans voor een intensief ontwerptraject voor de zorg in Amsterdam.

Paul Epping
Paul Epping heeft een jaren lange carrière in de gezondheidszorg waarin hij zich vooral richt op het snijvlak van zorg en ICT. Het hele spectrum van ziekenhuis informatiesystemen, elektronische patiëntendossiers, eHealth ontwikkelingen en strategisch IT advies behoren tot zijn domein. Paul Epping zal ons deze avond meenemen in de wereld van exponentiele groei van technologie. De smartphone zal als voorbeeld worden genomen, omdat dit middel begrijpelijk maakt hoe de snelheid van technologie onze maatschappij, en in het bijzonder onze gezondheidszorg, verandert. De wereld van gezondheidszorg wordt beïnvloed door nano-technologie, augmented intelligence, genomics, 3(4)-D printing, mobiele technologie, robotics en synthetische biologie. Al deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat er grote hoeveelheden data (moeten) worden verzameld. Dat heeft consequenties voor de ICT infrasturen, eigenaarschap, beschikbaarheid en ethische vraagstukken. 

vrijdag 29 mei 2015, 19.30
IJ Zaal
Deze 69 mensen waren aanwezig