Creatieve Industrie

Het Vrijplaatsen Debat

Over het behoud van vrije experimentele ruimten in de Metropoolregio Amsterdam.
dinsdag 4 dec 2018, 20.00
di 4 dec 2018, 20.00
Grote zaal

Nu de ADM waarschijnlijk rond kerst ontruimd wordt, dreigt de stad Amsterdam zijn laatste vrijplaats en rafelrand te verliezen. In het coalitieakkoord van het huidig stadsbestuur staat echter: Amsterdam is uniek vanwege haar lange traditie van tegencultuur. De stad ontwikkelt zich en daardoor komt deze cultuur onder druk te staan. Daarom organiseert ADM een symposium voor het behoud van de rafelranden.

Inleidend panel over het belang van de rafelrand

Programma:

19.30

Zaal open

20.00

Inleidend debat

20.30

Het vrijplaatsen debat

Thema

“Ondertussen rukt de gentrificatie op, is er nauwelijks betaalbare woonruimte te vinden en zoek je een betaalbaar atelier dan kan je beter je heil zoeken in een stad als Antwerpen. Velen zijn bang dat de stad Amsterdam hierdoor zijn ziel dreigt te verliezen. Ondertussen is ook duidelijk dat het creëren van nieuwe Vrijplaatsen, zoals voorheen via kraken van leegstaande panden gebeurde, nauwelijks nog haalbaar is.

Bureau Broedplaatsen is achttien jaar geleden weliswaar in het leven geroepen om de afbraak van vrijplaatsen op te vangen, maar is daar slechts deels in geslaagd. Dit heeft vooral te maken met de vele regels waaraan broedplaatsen moeten voldoen. Vrijplaatsen zijn vrijplaatsen juist vanwege het gebrek aan regels van buitenaf en zijn direct gelinkt aan de tegencultuur. Daar komt bij dat broedplaatsen zich vooral richten op de creatieve sector, kunst en evenementen. Vrijplaatsen als het ADM daarentegen bieden een vrije ruimte waar geëxperimenteerd kan worden op allerlei gebieden, denk daarbij aan zaken als circulair bouwen, ecologie en nieuwe organisatiestructuren. Broedplaatsen bieden voor dergelijke activiteiten weinig ruimte. Daarom zijn we opzoek naar een alternatief.

Een tegencultuur cultiveren is echter een paradox. Vanuit de gemeente een Vrijplaats creëren is dan ook geen optie. Toch heeft Amsterdam plekken nodig waar men kan experimenteren met alternatieven voor onze samenleving. Daarom pleiten wij voor nieuwe soorten woon-werkgemeenschappen, waar een zogenaamde regelluwe zone geldt m.b.t. wonen, bouwen en organiseren van evenementen, wat leidt tot ‘Vrije Experimentele Ruimten’. Hiervoor moet de gemeente echter wel grond reserveren die door de gemeenschap gekocht of gepacht kan worden. Het moment is aangebroken dat we samen opzoek gaan naar vrijzinnige en vrijplaatswaardige alternatieven.”

– ADM (adm.amsterdam)

 

Meer informatie en sprekers worden binnenkort bekend gemaakt!

dinsdag 4 dec 2018, 20.00
Grote zaal
Deze 373 mensen waren aanwezig