De Stad

Het roer om

Hoe veranderen we ons voedselsysteem?
maandag 19 feb, 20.00
ma 19 feb, 20.00
Grote zaal
Reageer

Nederland staat voor een enorme uitdaging. Wij zijn één van de grootste voedselproducenten ter wereld, toch komt het gros van onze maaltijd van over de grens. Gemiddeld legt een maaltijd zo'n 33.000 kilometer af. Ons globale voedselsysteem staat ook voor enorme uitdagingen: onze grond raakt uitgeput, gezond eten wordt duurder en ongezond eten wordt goedkoper. Daarnaast belasten we de landbouw steeds meer om genoeg voedsel te produceren. Dit moet anders. Verbinding van de stad met de omgeving is belangrijk in het opbouwen van een ander voedselsysteem. Moeten we van globaal naar lokaal? En is dat wel beter? Wie bepaalt dit en wie neemt zelf het initiatief om de voedselketen te veranderen? In dit programma serveren we een alternatief.

Het eerlijke prijskaartje

Volkert Engelsman, directeur van Eosta, ziet transparantie als voorwaarde voor duurzaamheid. Voor de biologische groenten en fruit van Eosta betaal je dan ook de ‘echte’ prijs.  Er moet een prijs hangen aan vervuiling en uitbuiting zodat de consument weet wat een peer of appel ‘echt’ kost. Lokaal of globaal, wat is de beste keuze?

Kennis gaat door de maag

Denk je aan de voedseltransitie, dan denk je aan Joris Lohman. Voor een omslag naar een eerlijk, gezond, lekker en duurzaam voedselsysteem, ontwikkelt hij als co-founder bij Food Hub opleidingen, trainingen en innovatietrajecten, onder andere voor de Flevo Campus. Hij betoogt dat de sleutel voor de voedseltransitie wel eens kan liggen bij de relatie tussen groeiende steden en het achterland. Voorbij de romantiek van stadslandbouw en hippe food initiatieven; hoe kunnen we voedselproductie in het achterland, beter laten aansluiten bij de veranderende vraag uit de stad? 

Stadsboeren
Er is heel wat geschreven over het waarom mensen wel of geen gezonde voedselkeuze maken. Stadsboeren wil niet langer praten, maar doen. Door gewoon zelf met je vingers in de aarde te zitten en aan de slag te gaan met de ingrediënten van een gezonde maaltijd willen Thomas Le Gras Bleeker en Tim de Broekert de belangrijke eerste stap zetten om de kennis over gezonde voeding te vergroten en zo kinderen en volwassenen meer groenten laten eten. 

Duurzame landbouw
Maarten Janse boert haver, aardappels in een gebied in Zeeland waar er vaak delen van zijn land onder water staan. Onder andere door bodemdaling en zeespiegelstijging wordt zijn land zilter en grotendeels ongeschikt voor reguliere (op zoet water gebaseerde) akkerbouw. Veel boeren in de omgeving zitten met dit probleem, maar doen er niets aan. Maarten denkt daar anders over en is zeekraal gaan telen.

Verspilling van de kaart
What’s in a name: De Verspillingsfabriek in het Brabantse Veghel verwerkt overtollig voedsel en maakt daar bijvoorbeeld sauzen en soepen van. Gestart in 2016, verwerkt de fabriek inmiddels tonnen voedsel van telers, groenteverwerkers, hamburgerketens en andere aanbieders tot hoogwaardige nieuwe producten. Maarten Schellekes, hoofd innovatie, vertelt over hoe je reststromen kan verwerken tot nieuwe producten. En over de missie om in de toekomst overbodig te zijn omdat voedselproducenten hun eigen reststromen verwerken.

 

© Tom Jutte

Een voedselraad voor verandering

Toronto, New York City, London, dit is een greep uit de steden die ruim tien jaar geleden een duidelijk voedselbeleid aangenomen hebben. Gevraagd en ongevraagd advies geven voor een actief en eenduidig voedselbeleid in de stad, dat is de insteek van een zogeheten Food Council. In Rotterdam, Ede én Amsterdam zijn verschillende voedselkartrekkers druk bezig een dergelijke raad op te zetten om voedsel op de lokale politieke agenda te zetten. Wie zijn deze mensen en wat is het nut van een dergelijke raad? We gaan in gesprek met de initiatiefnemers en sleutelfiguren van de voedselraden.

Ook sluiten de deelnemers aan Flevo Campus Denktank aan, een gevarieerde groep van 20 Studenten en young professionals die de afgelopen maanden onderzoek gedaan hebben naar Almere en het voedselbeleid. 


 

maandag 19 feb, 20.00
Grote zaal
Deze 273 mensen waren aanwezig