De Stad
Nieuwe rijkdom in de wijken

Online deelplatformen in de dagelijkse praktijk

Kom je kennis inbrengen en ontdekken hoe we de positieve impact van online delen in de buurt kunnen vergroten.
woensdag 27 jan 2016, 20.00
wo 27 jan 2016, 20.00
IJ Zaal

Online platformen voor het delen van spullen, eten of het geven van burenhulp helpen mensen meer zelfredzaam te zijn en zorgen voor meer veerkracht en zelforganisatie in de buurt. De platformen zijn daarmee, ook voor professionals, een mooi instrument voor het organiseren van lokale informele steun. De praktijk laat echter zien dat het online delen niet zomaar omarmd word door het welzijnsveld en dat belangrijke doelgroepen hulp nodig hebben om de platformen te gebruiken.

De avond wordt afgetrapt door een aantal uitkomsten uit het onderzoek naar de sociale impact van online delen in de buurt te delen. Daarna gaan we samen rapid prototypen: heel snel allerlei verschillende mogelijkheden verkennen die gaan helpen het online delen beter bij de realiteit van verschillende doelgroepen en de praktijk van zorg-en welzijnsprofessionals aan te laten sluiten.

Werk je in zorg of welzijn, in buurten of met verschillende doelgroepen? Of ben je juist actief met online delen? Kom dan je kennis inbrengen en samen ontdekken hoe we de positieve impact van online delen in de buurt kunnen vergroten!

Onderzoek: nieuwe rijkdommen in de wijk

 

woensdag 27 jan 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 76 mensen waren aanwezig