De Stad

Het nieuwe Marineterrein

In gesprek over een bijzondere plek met een bijzondere toekomst.
woensdag 4 okt 2017, 20.00
wo 4 okt 2017, 20.00
Grote zaal

Voor de zomer heeft het college van B&W de eerste ideeën voor de toekomst van Marineterrein Amsterdam bekend gemaakt. Velen hebben hierop gereageerd. Nadere onderzoeken zijn verricht. Aan de eerste ideeën is verder gewerkt. De plannenmakers van Rijk, gemeente, stadsdeel en Bureau Marineterrein Amsterdam presenteren tijdens deze avond de voortgang. Tevens gaan zij, rondom specifieke onderwerpen, verder in gesprek met belangstellenden.

Marineterrein Amsterdam is een van de meest begeerde locaties in Nederland. In een periode van hoogconjunctuur, zoals nu het geval is, roept dit de vraag op: wat moet er komen? Alles kan en wil er landen, maar wat doet recht aan de bijzonderheden van deze locatie en levert de grootst mogelijke profijt voor Amsterdam, de regio en Nederland op?

Suzanne in ’t Veld (Rijksvastgoedbedrijf), Veronika Meijer, Errik Buursink en Patrick Spaans (Gemeente Amsterdam) en Liesbeth Jansen (Bureau Marineterrein Amsterdam) vertellen wat de stedenbouwkundige uitgangspunten voor Marineterrein Amsterdam worden. Waarom ligt de focus op innovatie? Wie kan er straks wonen? Op welke manier en in welk tempo zal het terrein worden herontwikkeld? Vragen en thema’s die zijn gekozen op basis van de eerste reacties op de plannen voor Marineterrein Amsterdam.

Het tweede deel van de avond bestaat uit een informatiemarkt waar verder in gesprek gegaan kan worden met de plannenmakers over: wonen, innovatie,  groen en inrichting, duurzaamheid, stedenbouw en hoogbouw, ontwikkelen en samenwerking, sport, kunst en cultuur, belang voor de omgeving en de informatie- en consultatieronde.

woensdag 4 okt 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 176 mensen waren aanwezig