De Stad
Global Trends

Democratie in een wereld zonder olie

Hoe zullen we de politiek bedrijven in de duurzame wereld van 2050?
dinsdag 9 feb 2016, 20.00
di 9 feb 2016, 20.00
IJ Zaal

In Parijs hebben alle landen van de wereld afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot 2 of zelfs 1,5 graad Celcius. Maar door de uitstoot van onze huidige fossiele energiehuishouding koersen we af op een opwarming van bijna 4 graden of meer. Hoe kan die kloof gedicht worden? Hoe ziet die wereld er eigenlijk uit als we werkelijk maatregelen willen treffen die oplossingen bieden voor de huidige klimaatverandering?

In Democratie in een wereld zonder olie schetsen prominente figuren uit de duurzame wereld hun visie. Zij komen met oplossingen waarin een wereld minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen, een duurzamere wereld. Deze visies vertellen ons hoe het wel mogelijk is en wat voor veranderingen daarvoor nodig zijn. Hierbij schetsen we een beeld van een samenleving waarin we ons anders organiseren. Zo zullen er nieuwe verhoudingen tussen burgers, bedrijven en overheden ontstaan. Samen met klimaat- en samenlevingexperts wordt er deze avond gereflecteerd hoe die nieuwe verhoudingen eruit komen te zien.

Samen denken we deze avond na over het verhaal van de circulaire stad in 2050. Hoe zullen we de politiek op een andere manier bedrijven in een duurzame wereld?

dinsdag 9 feb 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 149 mensen waren aanwezig