De Stad
VVAB presenteert

Het Grote Binnenstad Debat

Lijsttrekkers over de bescherming en leefbaarheid van onze monumentale binnenstad.
maandag 5 mrt 2018, 20.00
ma 5 mrt 2018, 20.00
Grote zaal

De binnenstad van Amsterdam is één van de grootste historische stadskernen van Europa - sinds 2010 Unesco Werelderfgoed - en trekt jaarlijks 18 miljoen bezoekers. De prognose luidt dat dit aantal tot 2030 zal oplopen tot 30 miljoen. Terwijl de binnenstad slechts 85.000 en heel Amsterdam nog geen miljoen inwoners telt. Amsterdam is van oudsher een gastvrije stad en dat moet zo blijven. Maar… hoe zorgen wij ervoor dat de monumentale binnenstad niet ten onder gaat aan haar eigen succes?

De verhoudingen raken fors uit balans! Stedelijke functies worden weggedrukt en de binnenstad wordt voor haar eigen bewoners niet meer aantrekkelijk en leefbaar door drukte, geluidsoverlast, vakantieverhuur en een monocultuur van toeristenwinkels. De openbare ruimte, zoals trottoirs en brugvleugels, wordt commercieel uitgebaat voor horeca-terrassen en zijn soms onbegaanbaar voor voetgangers. De vakantieverhuur van woningen loopt flink uit de hand en tast de sociale cohesie van buurten aan. Het beschermd stadsgezicht en het authentieke karakter van de binnenstad met al haar monumenten ‘verslijten’ zo in rap tempo, terwijl dat nu juist de kracht van het Unesco erfgoed van Amsterdam is.

Werden er de afgelopen jaren niet al te makkelijk vergunningen verleend en werd er niet te laat en te weinig gehandhaafd? Het gemeentebeleid leek vanuit een verdienmodel te eenzijdig gericht op commerciële belangen. Daarom staat dit verkiezingsdebat in het teken van de toekomst van onze binnenstad. Welke rol speelt de politiek in het behouden van de monumentale binnenstad?

Over de lijsttrekkers

  • Eric van der Burg is sinds 2010 namens de VVD wethouder in Amsterdam. Sinds 2014 beheert hij de portefeuilles Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Van 2010 tot 2014 beheerde hij de portefeuilles Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn. Van 2004 tot 2010 was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad.
  • Sinds 2014 is Rutger Groot Wassink fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam. Daarvoor was hij actief in de stadsdeelpolitiek (Westerpark, West) en werkzaam bij de FNV. In de raad werkt hij hard aan het tegengaan van ongelijkheid en om bijvoorbeeld het bijstandsbeleid socialer te maken. Ook heeft hij voorstellen gedaan voor goede opvang voor vluchtelingen en ongedocumenteerden. Daarnaast zet hij zich in voor behoud van de rafelranden in de stad en voor democratische vernieuwing.
  • PdvA fractievoorzitter Marjolein Moorman is Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam is voor haar de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Zij wil dat in Amsterdam iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Daarom maakt zij zich sterk voor beter onderwijs, goede betaalbare woningen en meer werkgelegenheid. Zo zorgen we dat Amsterdam werkt.
  • Laurens Ivens is voor de 3e keer SP-lijsttrekker voor de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen en is sinds 2014 Wethouder Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn. Hij woont in stadsdeel Noord. Ivens vindt dat Amsterdam te druk en te duur wordt en wil daarom de macht van het grote geld in de stad inperken. Hij vindt dat bewoners centraal moeten staan, en niet toeristen of expats.
  • Sinds 2014 is Reinier van Dantzig fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Amsterdam. Als iemand die zelf geboren en getogen is in Amsterdam vindt hij het belangrijk dat de stad een plek blijft waar alle Amsterdammers zich thuis kunnen voelen en waar iedereen gelijke kansen heeft. De afgelopen 4 jaar heeft hij zich ingezet voor een toegankelijke woningmarkt met genoeg aanbod voor middeninkomen in Amsterdam. Daarnaast heeft hij zich hard gemaakt voor het bouwen van meer sportvelden en parken zodat meer kinderen kunnen sporten.
  • Diederik Boomsma is sinds 2016 fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Amsterdam, na zes jaar lang duoraadslid te zijn geweest. Daarvoor werkte hij als redacteur en als milieukundige, in Engeland, Sri Lanka en Spanje. Nu werkt hij aan een proefschrift in de filosofie. Hij zet zich in voor behoud van natuur en cultuur, de schoonheid van Amsterdam, en de sociale en morele ecologie van de stad.

Over de moderator

Kemal Rijken is publicist en presentator. Hij schrijft onder meer voor De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en Binnenlands Bestuur. Voor de Amsterdamse stadszender Salto 1 presenteert Rijken het programma AmstelPolis, waarin gemeenteraadsleden en wethouders uit de hoofdstad met elkaar in debat gaan over actuele lokale onderwerpen. Verder schreef Rijken de biografie van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan en een boek over de komst van de Westermoskee. Ook maakte hij het boek ‘Roma’, dat gaat over de geschiedenis van de Nederlandse Sinti en Roma. Momenteel werkt hij aan een boek over de nationalistisch-populistische beweging in Europa.

Over de VVAB

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) voert al vanaf 1975 actie voor behoud en herstel van de Amsterdamse monumentale binnenstad, waaronder ook de instandhouding van een goed woon- en werkklimaat valt. De VVAB geeft een tweemaandelijks blad uit en heeft meer dan drieduizend leden.

maandag 5 mrt 2018, 20.00
Grote zaal
Deze 328 mensen waren aanwezig