De Stad

Het einde van organisch ontwikkelen?

Betekent de komst van economisch herstel het einde van organische gebiedsontwikkeling?
woensdag 7 sep 2016, 20.00
wo 7 sep 2016, 20.00
IJ Zaal

In de afgelopen crisisjaren werd het begrip organische gebiedsontwikkeling omarmd. Eindgebruikers werden meer betrokken bij de ontwikkeling van hun stad en er kwam meer diversiteit in het stedelijk weefsel. Gemeenten zetten het kleinschalig initiatief en open- eind proces in om gebiedsontwikkelingen weer op gang te helpen. Enigszins uit nood, maar het leverde vele interessante voordelen op. Zo is er flink geëxperimenteerd met financieel-economische planbegeleiding, het juridisch- planologische instrumentarium en andere organisaties en invulling van visie- en plandocumenten. Het systeem werd daardoor minder kwetsbaar voor onvoorziene omstandigheden en veranderende behoeften. Maar wat is deze nieuwe manier van ontwikkelen waard in de huidige tijd van economische herstel?

In een tijd van nieuwe grote opgaven, die in toenemende mate binnenstedelijk zijn, passen geen kleine plannetjes of uitgiften meer. We hebben weer visie nodig maar ook schaal en dus regie.

Zo stelde Frank ten Have in zijn column op gebiedsontwikkeling.nu. De huidige tijd brengt echter een andere opgave met zich mee. Is organische gebiedsontwikkeling juist dé benadering die veel voordelen biedt ten opzichte van het klassieke programmeren van de stad als een-tweetje tussen overheid en markt zoals Frans Soeterbroek bepleit in zijn column? Of kan ons repertoire maar niet breed genoeg zijn? Moeten we verder kijken dan de ‘dogmatisme gebiedsontwikkelingen’? Wat brengt deze nieuwe tijd ons? Hoe richten we onze gebiedsontwikkelingen veerkrachtiger in? Wat is daarvoor nodig en wat vraagt dat van de spelers in het veld?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we het gesprek aan met verschillende spelers uit het veld om tot antwoorden te komen.

woensdag 7 sep 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 99 mensen waren aanwezig