De Stad

Het Buurtmandaat

Het mandaat terug in de buurt, het monopolie van de overheid kleiner.
donderdag 23 mrt 2017, 19.30
do 23 mrt 2017, 19.30
Studio

Bewoners nemen steeds vaker het heft in eigen handen. Ze doen het zelf wel en hebben overheid en bedrijven daarbij niet nodig. Bewoners willen het mandaat in de buurt terug om daarmee het monopolie van de overheid te verkleinen. Hoe kunnen burgers succesvol samenwerken met gemeente, winkeliers, woningcorporatie, welzijnsinstellingen en andere organisaties om dit te bereiken?

Naar aanleiding van het essayEen nieuwe pijler onder de democratie(geschreven voor de Democratic Challenge van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten) gaan we in gesprek over hoe actieve bewoners kunnen samenwerken, in plaats van met elkaar te concurreren. Het essay stelt dat er een herverkaveling plaats tussen een deel van de samenleving waar je niet hoeft te concurreren, en een deel waar dat wel moet.

Na de inleiding over het essay gaan we uiteen in vier groepen:

Het woordenboek

Stelling in het essay is dat mensen binnen hun bewonersinitiatieven anders dan binnen de representatieve democratie spreken over waarden als vertrouwen, redelijkheid en representativiteit. Dit komt omdat binnen bewonersinitiatieven geen concurrentie plaatsvindt en deze waarden niet dienen om conflicten op te lossen. Wat zijn precies die verschillen en hebben ze misschien nut? We voeren hierover discussie met de twee auteurs van het essay, Rinske van Noortwijk en Jurgen van der Heijden.

Mediation​

Actieve burgers werken samen, en concurreren niet; ze proberen winnaars en verliezers zoveel mogelijk te vermijden. Dat doen ze door zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld wonen en zorg, of wonen en energie. Je kiest zoveel mogelijk voor alles, nu of later, en vermijdt conflict door nu per se voor één activiteit te kiezen die ten koste gaat van andere. Denk aan wonen ten koste van natuur, nee, bewoners brengen juist meer natuur aan waar ze wonen. Gaat hieronder een nieuwe manier schuil van conflictoplossing? Kunnen we rond conflicten zoeken naar gemeenschappen van burgers die op hun eigen wijze het conflict kunnen vermijden? Over deze vragen gaan we in discussie met Martien Kuitenbrouwer en Hans Bekkers.

Casus Zorgcirkel

In Volendam wil De Zorgcirkel een nieuw zorg en wooncentrum bouwen. Dat moet passen in wat de bewoners zien als hun toekomst van wonen, welzijn en zorg. Als hun ideeën de hand van de architect leiden bij de invulling van wat voor centrum er komt zal dat leiden tot meer betrokkenheid en zullen de wensen en bezwaren uit de wijk een directe rol spelen bij de ontwikkeling van de nieuwbouw? We gaan onder leiding van Kees Onderwater in gesprek met Corrie de Koning van de Zorgcirkel en met Jasper Klapwijk, deskundige op het gebied van wonen en zorg.

donderdag 23 mrt 2017, 19.30
Studio
Deze 43 mensen waren aanwezig