Global Trends

Hervormingsfundamentalisten: de doorbraakgeneratie

Trends, ontwikkelingen en impact van jonge moslims in Nederland, met Mounir Samuel.
vrijdag 18 jan 2019, 20.00
vr 18 jan 2019, 20.00
Grote zaal

In deze reeks van kritische denkers uit de verschillende islamitische gemeenschappen wordt gekeken hoe een nieuwe generatie moslims omgaat met (zelf)kritiek, hoe ze hun rechtmatige plek in de samenleving opeisen en op welke manier ze omgaan met hun geloof. De tweede aflevering gaat specifiek over de positie van jonge moslims in Nederland. Wat zijn hun uitdagingen en succesverhalen? Neemt de religiositeit nu wel of niet toe? Hoe gaat deze generatie om met de impact van identiteitspolitiek? We werpen een blik op de leefwereld van jonge moslims in Nederland: hoe gaan zij om met zogeheten taboe-onderwerpen zoals voorhuwelijkse seks, homoseksualiteit, man-vrouw verhoudingen en maatschappelijke vraagstukken?

In deze tweede aflevering van het hervormingsfundamentalisten-debat, gericht op de positie van de tweede en derde generatie moslims in Nederland, bouwt ‘De Groene Amsterdammer’ verder op een kritisch debatprogramma over én met hervormingsfundamentalisten uit de gelijknamige portrettenserie van Mounir Samuel. Maak je op voor een stevig gesprek met muziek en spoken word met prominente gezichten uit de islamitische gemeenschap, hulpverleners, leraren, gezagdragers, artiesten, jonge ondernemers, krachtige stemmen en dat alles ingekaderd met lichte satire, spoken word en muziek.

vrijdag 18 jan 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 94 mensen waren aanwezig