De Stad

Herrie in de buurt

Hoe ga je in communities en buurten om met meningsverschillen en mensen met andere ideeën en belangen?
woensdag 23 nov 2016, 19.30
wo 23 nov 2016, 19.30
Workspace

Hoe deel je ruimte, tijd en geld met elkaar als je anders denkt over wat er moet gebeuren? In deze werksessie staat het omgaan met verschillen en conflicten binnen communities en buurten centraal. Er is inspiratie van verhalen uit de praktijk over hoe communities meningsverschillen oplossen en samenwerken met mensen met andere ideeën of belangen. Hoe kom je herrie in de buurt naar happy in de buurt? We gaan samen met elkaar aan de slag om simpele hulpmiddelen te leren: creatief met viltstiften en playmobil...

We beginnen de avond met verhalen uit de praktijk. Wat kunnen we leren van communities die in het verleden met herrie in de tent te maken hebben gehad? In de Wildemanbuurt zijn vele initiatieven die meer dan graag met elkaar samen werken. Dat is niet altijd even makkelijk. De ontwerpers van The Beach hebben een andere achtergrond en manier van werken dan de bewondernemers van de Lucas Community. Diana Krabbendam en Mostafa el Filali vertellen ons hoe ze ondanks hun verschillen met elkaar aan een groene en sociale buurt werken.

De Meevaart is een van de bekendste voorbeelden van een door bewoners beheerd buurtcentrum, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. En met de vele gebruikers is het onvermijdelijk dat er zo nu en dan eens spanningen ontstaan. Zeker omdat eigenwijsheid een kracht van vele betrokken en hun initiatieven is. Farnosh Forozesh deelt met ons de lessen de zij in de Meevaart heeft geleerd en vertelt hoe al die eigenwijze mensen uiteindelijk toch nog kunnen samenwerken.

In het tweede deel van de avond gaan we actief met elkaar aan de slag. Nies Medema en Douwe van den Berg hebben speciaal voor deze bijeenkomst hun ervaringen in het werken met conflicten omgezet in oefeningen waarmee de deelnemers kunnen leren hoe ze in hun eigen community conflicten kunnen oplossen.

woensdag 23 nov 2016, 19.30
Workspace
Deze 34 mensen waren aanwezig