De Stad

Help, onze school is gekleurd!

Hoe gaan we beter om met culturele verschillen in het onderwijs?
woensdag 7 mrt, 15.00
wo 7 mrt, 15.00
IJ Zaal
Reageer

Goed omgaan met culturele en religieuze verschillen in het onderwijs om iedereen gelijke kansen op succes te geven is een enorme uitdaging die steeds urgenter wordt; van de basisschool, middelbare school tot het hoger onderwijs. Tijdens deze boekpresentatie gaan we hierover in gesprek met docenten, leerlingen en studenten. Met reacties van o.a. Sofyan Mbarki, Rob Oudkerk en de auteurs van het boek ‘Help, onze school is gekleurd!’, Machteld de Jong en Huub Nelis. Voor iedereen die mee wil denken over de manier waarop we alle groepen jongeren optimaal kansen kunnen bieden in het onderwijs. En voor iedereen die beseft dat de toekomst van Nederland daar begint: op school.

Over het boek

In de grote steden in Nederland is tussen de 40 en 60 procent van alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs inmiddels van niet-westerse afkomst. Op veel scholen leidt dit tot dilemma’s: hoe kan je nu eigenlijk het beste omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond? Wat hebben deze jongeren nodig? Wie moet zich aanpassen aan wie en wanneer? Hoe komt het dat bepaalde groepen jongeren zich niet thuis voelen op school? Maar ook voor ouders is het soms een vraag wat hun kinderen op school meemaken. Hoe ga je om met hun verhalen over de diversiteit, vooral als dat op hun school problemen oplevert?

De urgentie om beter na te denken over diversiteit is groot: het studiesucces van jongeren met een migratieachtergrond is nog altijd aanzienlijk lager dan dat van hun autochtone leeftijdsgenoten en veel van hen voelt zich minder verbonden met Nederland dan hun ouders en grootouders.

In hun nieuwe boek ‘Help, onze school is gekleurd!’ schetsen Machteld de Jong en Huub Nelis hoe op veel plekken in het onderwijs docenten zich handelingsverlegen voelen in situaties waarin ze te maken hebben met jongeren met een migratieachtergrond.

Hoe sneller we de huidige generatie allochtone jongeren helpen om hun talenten echt te benutten, hoe eerder de grote verschillen tussen groepen met verschillende culturele achtergronden verdwijnen.

 

woensdag 7 mrt, 15.00
IJ Zaal
Deze 139 mensen waren aanwezig