Global Trends

Wat gaan we vandaag doen?

Over handelingsperspectieven om de problemen van het Antropoceen het hoofd te bieden.
dinsdag 19 feb, 20.00
di 19 feb, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Het Antropoceen is een abstracte term waar je nog meerdere kanten mee op kunt. Het kan als een wake-up call worden beschouwd die oproept tot actie maar ook tot gelatenheid of zelfs een gevaarlijk soort relativisme: waarom stoken we alle olie niet op als het toch ‘ons’ tijdperk is? In tegenstelling tot termen als ‘mensenrechten’ die zowel het probleem als de oplossingsstrategie duiden, kun je binnen het Antropoceen nu al een techno- en een eco-variant onderscheiden. Bussiness as usual, hopen op technologische doorbraken zoals de modernisten ons voorhouden of is de weg naar ‘de-growth’, structurele hervormingen en circulariteit de juiste koers?

Wat gaan we doen?

Geeft het afkondigen van het Antropoceen blijk van een optimistisch, realistisch of een pessimistisch wereldbeeld? Hoe maakbaar is de toekomst nog en wat is de rol van de hoop? Deze derde avond binnen de reeks Wakker worden in het Antropoceen schetst een scala aan mogelijke handelingsperspectieven. Kunnen we onze economische ordening aanpassen aan de nieuwe tijd? Makkelijk zal dat niet zijn. Veel mensen kunnen zich het einde van de wereld beter voorstellen dan het einde van het neo-liberalisme. Zullen inventiviteit en innovaties niet voor bevrijdende doorbraken zorgen? Is ons vertrouwen in de techniek zo onbegrensd dat zelfs geo-engineering zal worden aangegrepen om de aarde af te koelen?

dinsdag 19 feb, 20.00
IJ Zaal
Deze 110 mensen waren aanwezig