De Stad

Handboek Projectontwikkeling

De vernieuwde bijbel voor projectontwikkelaars en iedereen met interesse in de creatie van de bebouwde omgeving.
maandag 24 sep 2018, 20.00
ma 24 sep 2018, 20.00
IJ Zaal

Projectontwikkeling is een uiterst dynamisch en veelzijdig vakgebied. De taak voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige gebouwde omgeving waarin het goed wonen, werken, winkelen en verblijven is, vraagt om vakmanschap, een brede kennis en een scherp inzicht in private en publieke wensen. Uitdagingen zoals de energietransitie en de nieuwe omgevingswet vragen om verbeterde en nieuwe methoden en gereedschappen die tot succesvolle projecten leiden. Wat hebben we geleerd van de crisis? Hoe kunnen we succesvol risico’s managen? Hoe verhouden de verschillende partijen zich ten opzichte van elkaar? En wat betekent de nieuwe omgevingswet voor dit vakgebied? In gesprek met de wetenschap, ontwikkelaars en vernieuwers over de ontwikkeling van de gebouwde omgeving.

Het Handboek Projectontwikkeling laat (toekomstige) professionals op enthousiasmerende en toegankelijke wijze kennisnemen van de essentie van dit vakgebied en van de methoden en tools die tot succesvolle projecten leiden. Voorbeelden uit de praktijk illustreren de dynamiek en complexiteit van het ontwikkelproces.

Redacteuren en hoofdauteurs Gert-Joost Peek en Ellen Gehner zijn beiden gepromoveerd in vastgoed- en gebiedsontwikkeling en hebben jarenlange ervaring als adviseur, onderzoeker en docent in het ruimtelijke domein. Daarnaast hebben diverse co-auteurs uit het werkveld, leden van verschillende klankbordgroepen, vertegenwoordigers vanuit het hoger onderwijs en de vele leden van de community of practice een waardevolle inbreng aan de totstandkoming van het boek geleverd.  De NEPROM heeft hun kennis en ervaring tot dit standaardwerk gebundeld.

maandag 24 sep 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 51 mensen waren aanwezig