De Stad
Urban Provocation Woningmarkt Special 3

Hacking Housing

Op zoek naar Amsterdamse 'hacks' van het narratief, het economische systeem en de planning van de huidige woningmarkt.
dinsdag 4 feb 2020, 20.00
di 4 feb 2020, 20.00
Expo

Wonen dreigt een luxe te worden in Amsterdam, met een woningmarkt die ongelijkheid (re)produceert en voornamelijk mensen weet te accommoderen die de vrije sector prijzen aankunnen. Een structurele oplossing is nog niet in zicht, maar lokale protesten en initiatieven, de lobby rondom Housing as a Human Right en het 10% wooncoöperatiebeleid laat zien dat verandering op de Amsterdamse woningmarkt nodig én mogelijk is. Wat gebeurt er als we de Amsterdammers zelf centraal zetten in het omvormen van het systeem? Tijdens deze sessie 'hacken' we het narratief, het economische systeem en de planning van de huidige woningmarkt met en voor de Amsterdammer. Hoe maken we de Amsterdamse woningmarkt rechtvaardig, democratisch en betaalbaar voor iedereen?

In het laatste deel van het drieluik “Urban Provocation – Woningmarkt special” onderzoeken we op praktische en interactieve wijze hoe we de Amsterdamse woningmarkt kunnen hacken, voor een inclusieve en betaalbare stad voor iedereen.

Wat gaan we doen?

We trappen af met twee bijdragen van en een gesprek met Frans Soeterbroek (Ruimtemaker) en Chantal Robbe (Stadkwadraat) over collaboratief en economisch-inclusief stadmaken. Hoe komen we tot een rechtvaardige woningmarkt in Amsterdam? En welke rol hebben burgers in het (be)woonbaar houden/krijgen van de stad?

Daarna gaan we met experts, beleidsmakers en het publiek in gesprek over verschillende hacks voor de woningmarkt. Hoe kan het anders? Wat hebben we daarvoor nodig? En wat moet daarvoor gaan gebeuren? We gaan in gesprek aan drie verschillende tafels:

  • Hoe hacken we de manier waarop we over de woningmarkt denken?
    Met o.a. René Boer (Failed Architecture), Savannah Koolen en Annette Kouwenhoven (Amsterdam City Rights), Henrike Klok (Roerganger huisvesting kwetsbare groepen bij Rochdale), Marije Baalman (VrijCoop) en Erna Berends (Lid Dagelijks Bestuur, Amsterdam Noord).
  • Hoe hacken we het economisch systeem van de woningmarkt?
    Met o.a. Chantal Robbe (Stadkwadraat), Fulco Treffers (12N Urban Matters), Melissa Koutouzis (TNI), Kees Hudig, Joris Kramer (Community Landtrust Bijlmer) en Dirk de Jager (DB-lid Amsterdam Zuidoost).
  • Hoe hacken we de planning en invulling van wonen in de stad?
    Met o.a. Frans Soeterbroeck (Ruimtemaker), Wouter Pocornie (Architect & Urbanist 26H), Niels Jongerius (De Nieuwe Meent), Max Smit (Kwartiermaker maakproces Omgevingsvisie Amsterdam 2050) en Inge van Ulden (De Amsterdamse Vrijplaats Makers).

Aan iedere tafel wordt gezocht naar haalbare, effectieve en maatschappelijke hacks voor het huidig woningssysteem. Op deze concrete aanbevelingen, reflecteren we met Erna Berends (voorzitter van het dagelijks bestuur, Amsterdam Noord) en Dirk de Jager (voorzitter van het dagelijks bestuur, Amsterdam Zuidoost).

Over het drieluik

“Hacking housing” is het derde en laatste deel van het drieluik dat Pakhuis de Zwijger en De 99 van Amsterdam organiseren rondom de woningcrisis in Amsterdam. Waar deel I het huidig systeem onderzoekt, bevraagd en de verhalen van de verschillende betrokkenen centraal stelt; dagen we in deel II onze sprekers en bezoekers uit om met een schone lei te beginnen: als we een alternatieve woningmarkt konden vormgeven, hoe zou die er dan uit zien? In deel III nemen we de opgedane lessen uit deel I en II mee, en kijken we hoe we op democratische wijze tot een betaalbare stad kunnen komen voor iedereen.

dinsdag 4 feb 2020, 20.00
Expo
Deze 66 mensen waren aanwezig