Global Trends

Gunter Pauli

Een avondvullend programma met Gunter Pauli over de Blue Economy.
woensdag 5 nov 2014, 20.00
wo 5 nov 2014, 20.00
Grote zaal

Pauli is oud CEO van Ecover en nu op een queeste om de wereld te overtuigen van een nieuw model voor duurzaamheid. De Groene Economie kent grote tekortkomingen; er is teveel overheidssubsidie nodig om de Groene Economie duurzaam én concurrerend te maken waarbij bedrijven veel moeten investeren tegen weinig winst.

Met in dit programma onder anderen

Amsterdam filosofeert teveel in plaats van gewoon aan te pakken

Met dit citaat geeft Gunter Pauli in zijn interview in Nieuw Amsterdam aan dat hij nog voldoende mogelijkheden in Amsterdam ziet op het gebied van energie, water, voeding en huisvesting.

Gunter Pauli kwam als CEO van Ecover erachter dat ook de Palmolie voor Ecover ecologische schoonmaakmiddelen het regenwoud in Indonesië aantastte. Het zou niet de bedoeling zijn om een gezond milieu in Nederland te creëren ten koste van het milieu in Indonesië. Volgens Pauli is het geen kwestie van het minder slecht willen doen, we willen het GOED doen, hierbij stelt hij een revolutionair model voor, de Blauwe Economie.

De Blauwe Economie kijkt wat lokaal voor handen is en gaat daarmee aan de slag om in de basisbehoeften van mensen en planeet te zien. ‘Hiermee beschermen we de natuur en scheppen we economische waarde’. We gaan dus werken aan een duurzame toekomst waarin we handelen mét winstoogmerk, door te kijken naar lokale grondstoffen die (her)gebruikt kunnen worden. In plaats van minder uit te geven, willen we juist waarde genereren in dit model. Doen en niet praten staat centraal bij de Blauwe Economie.

Met de steeds belangrijkere rol van de burger in een groeiende reeks domeinen, van zorg tot openbaar ruimtebeheer richt de transitie naar een blauwere economie zich op slimme ondernemers en co creërende burgers. Deze avond staan de mogelijkheden van de blauwe economie in de stad centraal en willen we ondernemers en burgers inspireren maar ook activeren om te doen. Wanneer we de veranderende houding tussen burger, overheid en markt goed onderkennen kunnen we nadenken hoe we de transitie naar een blauwe economie kunnen versnellen.

Klik hier als je meer wilt lezen over Blue Economy in S+RO.

woensdag 5 nov 2014, 20.00
Grote zaal
Deze 295 mensen waren aanwezig