De Stad

Grote bouwopgave vs circulaire ambities

Hoeveel haast maakt Amsterdam met circulair bouwen?
woensdag 23 mrt 2016, 20.00
wo 23 mrt 2016, 20.00
Expo

Amsterdam heeft hoge ambities op het gebied van circulariteit in de gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd beschrijft 'Koers 2025' de bouw van 50.000 nieuw woningen voor de komende 10 jaar. Hoe gaan we als stad om met deze schijnbare tegenstelling? Tijdens deze 80ste editie van Talk of the Town onderzoeken we wat er moet gebeuren om te voorkomen dat - zoals Jasper Groen en Jasper Blom schrijven - 'de heipalen en rioleringsbuizen straks al in de grond zitten, terwijl elders in de gemeente nog geschreven wordt aan een Agenda Circulair'.

We zullen de avond beginnen met Japser Groen en Jasper Blom die aan de hand van hun opinie-stuk opnieuw de stelling voor de avond zullen deponeren. Hierover willen vervolgens middels de zogenaamde Fishbowl methode met elkaar in gesprek gaan. De fishbowl methode is een manier om iedereen die aanwezig is actief deel te laten nemen aan een open gesprek. Hierbij heeft iedereen de mogelijkheid om tijdens het gesprek in te haken en deel te nemen. 

Deze methode zullen we ook in het tweede deel van de avond gebruiken wanneer we de vertaling naar twee praktijkvoorbeelden zullen maken. Leon Paquay zal zijn visie geven op het vraagstuk in relatie tot het Cruquiusgebied. Dit voormalige industrieterrein transformeert de komende tijd naar een woon-werkgebied. En Albert Herder zal tijdens de avond de relatie leggen met Buiksloterham en de uitdagingen die er in dit verband zijn voor het Circulaire Livining Lab.

woensdag 23 mrt 2016, 20.00
Expo
Deze 58 mensen waren aanwezig