De Stad
Global Trends

Groen op grote schaal

Hoe houden we een steeds drukkere stad op duurzame wijze mobiel?
donderdag 19 nov 2015, 20.00
do 19 nov 2015, 20.00
Grote zaal

Amsterdam wordt steeds voller. Meer auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens kunnen er eigenlijk niet bij. De straten zijn immers al overvol en ook de luchtkwaliteit laat veel te wensen over. Reden genoeg om na te denken over hoe we de groeiende bevolking van Amsterdam op duurzame wijze mobiel kunnen houden. Tijdens dit programma verkennen we de opties voor duurzaam vervoer. Hoe kan dit verder worden gestimuleerd? Wat is daarvoor nodig? En, niet onbelangrijk, hoe brengen we deze verschillende vormen van vervoer samen in een naadloos mobiliteitsnetwerk?

Duurzaam vervoer vormt een kleurrijk palet. Aan opties geen tekort.
We kunnen de fiets pakken, vaker reizen met het ov, of we stappen in een, al dan niet gedeelde, elektrische auto die in de toekomst mogelijk ook nog eens zelf rijdt.
Walther Ploos van Amstel en Andrew Berkhout zullen de mogelijkheden met betrekking tot elektrisch, zelfrijdend en gedeeld vervoer verkennen. Marco te Brömmelstroet en Marjolein de Lange spreken over het huidige succes van de fiets, waar dat vandaan komt en wat bedreigingen en verbeterpunten voor de toekomst zijn. Alexandra van Huffelen vertelt over de wens om het OV in Amsterdam (grootschalig) te vergroenen. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden?

Na deze verkenning van ideeën moet de volgende stap worden gezet. De vraag staat centraal hoe (duurzaam) vervoer samen kan komen tot een sluitend mobiliteitsnetwerk. Kunnen de besproken plannen met elkaar worden verenigd? Of sluiten ze elkaar juist uit? Is een verbinding tussen fiets en OV essentieel? Is onze infrastructuur klaar voor elektrisch, zelfrijdend en gedeeld vervoer? Welke verbindingsrol van het GVB zou passend zijn? Waar liggen knelpunten?
Kom naar deze avond, deel je ervaringen en praat mee!

donderdag 19 nov 2015, 20.00
Grote zaal
Deze 149 mensen waren aanwezig