De Stad

Groen in de zorg

Expertmeeting over de voordelen van meer groen in de zorg. Werk mee aan een actieagenda!
Gratis, extern reserveren
maandag 7 nov 2016, 13.30
ma 7 nov 2016, 13.30
Grote zaal

De positieve effecten van bloemen en planten in de zorgomgeving worden steeds duidelijker. Toch zien we de toepassing van groen in de zorg slechts mondjesmaat van de grond komen. Wat zijn deze positieve effecten? Wat zijn de kosten en wat levert het op? Wat staat grootschalige toepassing in de weg? Greenport Aalsmeer organiseert in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en verschillende partners uit de regio Amsterdam de expertmeeting over groen in de zorg.

Programma

  • De expertmeeting wordt geopend door Jeroen Nobel, voorzitter van de stichting Greenport Aalsmeer en tevens burgemeester van Aalsmeer.
  • Senior researcher zorg en groen bij de Vrije Universiteit, Jolanda Maas, vertelt over het belang van groen in en rondom zorginstellingen. De toepassingen van groen in de zorg zijn zeer divers, zowel bij care en cure. 
  • Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende ‘best practices‘ besproken; de chemotuin van het ziekenhuis Tergooi in Hilversum; de psychiatrietuin van het Radboud UMC; Grijs, Groen en Gelukkig van het IVN; en Grey & Green van de Waag Society.

We hebben het deze middag over de positieve effecten van groen in de zorg. Tegelijkertijd willen we de verschillende belemmeringen in kaart brengen die de toepassing van groen in de zorg in de weg staan. Deze middag werken we aan een gezamenlijke actieagenda van zorg, burgers, overheid en het groene bedrijfsleven voor de verbetering van de zorgkwaliteit met behulp van groen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in groen in de zorg. Wij hopen een aantal specifieke groepen te bereiken met deze bijeenkomst. Bijvoorbeeld mensen van zorginstellingen, beleidsmakers van gemeenten in de regio Amsterdam, leveranciers van groene oplossingen en concepten (producenten, hoveniers, interieurbeplanters) en zorgverzekeraars.

Gezien het beperkt aantal plekken wordt iedereen gevraagd bij het aanmelden een korte motivatie op te geven.

Tijdlijn

13:30 uur

Inloop Grote Zaal (tweede verdieping)

14:00 uur

Welkom door gepreksleider Natasja van den Berg en opening door Jeroen Nobel (voorzitter stichting Greenport Aalsmeer)

14.15 uur

Presentatie van Jolanda Maas (onderzoeker Groen & Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam)

14:55 uur

Verschillende 'best practices' uit de zorg

15:40 uur

Presentatie van Paulien Melis (Waag Society) over 'groen & grijs: gezond ouder worden in de stad'.

15:50 uur

Plenaire discussie en opstellen actieagenda Groen in de Zorg

16:30 uur

Afsluiting en netwerkborrel

Gratis, extern reserveren
maandag 7 nov 2016, 13.30
Grote zaal