De Stad

Groen wonen

Leefkwaliteit omhoog en de energierekening omlaag: wat zijn de voordelen van een groene omgeving?
Gratis toegang
maandag 4 dec 2017, 14.30
ma 4 dec 2017, 14.30
IJ Zaal

De voordelen van een groene omgeving zijn groot. Oppervlakten met planten zorgen voor verkoeling in de stad én voor een beter klimaat in woningen en gebouwen. Bovendien hebben bomen, bloemen en planten een positief effect op de gezondheid van de mens, dragen ze bij aan de leefbaarheid van een wijk en gaat men er zelfs beter door presteren. Met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Greenport Aalsmeer verkennen we hoe groen als een belangrijk onderdeel kan worden opgenomen in het ontwerpen en de projectontwikkeling van wijken, de wijkinrichting en –renovatie.

Met de vierde Blooming Cities inspireren we toekomstige beleidsmakers, planologen, architecten met ideeën en best practices voor de toepassing van groen. We laten je kennis maken met de mogelijkheden en uitdagingen én je gaat aan de slag met een concrete casus. Een speeltuin dus, om samen mee aan de slag te gaan!

 • Atto Harsta zal het programma inleiden vanuit zijn expertise in de integratie van groen in de bouwindustrie. Als afgestudeerd architect afgestudeerd aan de TUDelft heeft hij zich in zijn loopbaan – werkzaam bij de Energiesprong, Aldus Bouwinnovatie en de Bouwcampus-  actief ingezet voor veranderingen in de industrie om gezonder en energie neutraal te ontwerpen en te bouwen.
 • Albert Haasnoot werkt als manager Corporate Social Responsibility en Duurzaamheid bij FloraHolland aan de Groene Agenda om te komen tot een toekomst bestendige bouwsector, waarin groen met respect voor mens en milieu centraal staat.
 • Daniel Goedbloed is programmamanager Amsterdam Rainproof bij Waternet, een initiatief om samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid de stad bestand te maken tegen vaker voorkomende regenval.
 • Saskia van Muijsenberg is directeur en co-founder van BiomimicryNL. Vanuit haar passie en expertise in dit werkveld verspreidt zij kennis over hoe leren van de natuur kan helpen om de uitdagingen aan te gaan waar onze maatschappij nu mee worstelt.

CASESTUDIES:

Bajes Kwartier (de voormalige Bijlmer Bajes)

Samen met AT Capital, Cairn en de ontwerpers OMA,  FABRICations en LOLA Landscape ontwikkelt AM (Gebieds- en vastgoedontwikkelaar) er een nieuwe, autoluwe stadswijk: Bajes Kwartier.

© AM

 • Er komen 1350 woningen (huur- en koopwoningen)
 • Vijf gevangenistorens worden gesloopt één wordt getransformeerd tot ‘groene toren’.
 • De wijk wordt autoluw
 • Alle gebouwen worden volledig energieneutraal
 •  98 procent van het materiaal uit de gevangenis wordt opnieuw gebruikt.

Pek-O-Bello

Bewoners uit de Van der Pekbuurt in Amsterdam – verenigd in een goed georganiseerde huurdersvereniging-  voorkwamen een aantal jaren geleden de sloop van hun wijk waarop een renovatie traject werd ingezet. Pek-O-Bello is nu een bewonersbedrijf dat zich inzet voor ‘de huishoudelijke taken’ in de wijk.

 • De wijk kent ruim 11 binnentuinen die als cultureel erfgoed worden beschouwd.
 • Van der Pek plande deze groenruimte als moestuin zodat ‘de arbeiders’ toegang zouden hebben tot vers en gezond voedsel.
 • De opgave is te komen tot een herinrichting van de binnentuinen om de verblijfs- en  natuurwaarden van deze groenruimtes te bevorderen.
Gratis toegang
maandag 4 dec 2017, 14.30
IJ Zaal
Deze 110 mensen waren aanwezig