IVN

Groen en Gezond Noord-Holland

Verkiezingsdebat Provinciale Staten met lijsttrekkers.
Gratis, extern reserveren
woensdag 13 mrt, 20.00
wo 13 mrt, 20.00
IJ Zaal

Steden blijven groeien, wegen staan vol. Om ons heen wordt steeds meer gebouwd: woonwijken maar ook bedrijventerreinen. Er is daardoor steeds minder ruimte voor groen. Tegelijkertijd recreëren veel mensen graag buiten. We genieten van landschap, van cultuur en van de natuur. Ook willen we graag ruimte gebruiken voor verduurzaming, bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking. En we willen de afname van biodiversiteit ombuigen naar herstel. Kortom: opgaven te over!

Welke keuzes maken de politieke partijen?

  • Meer ruimte voor wegen of natuur? Woningbouw binnenstedelijk of in het groen? Investeren in duurzame landbouw?
  • En welke rol speelt de provincie bij het betrekken van mensen bij natuur?
  • Hoe ziet de provincie Noord-Holland er over 10 jaar uit en welke prioriteiten stellen partijen?

Lijsttrekkers van diverse partijen gaan onder leiding van Arend de Geus in
debat. Aan het debat nemen in ieder geval deel: Dennis Heijnen (CDA), Adnan Tekin (PvdA), Zita Pels (GroenLinks), Amélie Strens (D66), Michel Klein (Christen-Unie), Anna de Groot (SP) en Fabian Zoon (Partij van de Dieren).

Gratis, extern reserveren
woensdag 13 mrt, 20.00
IJ Zaal