De Stad
Afsluitende bijeenkomst Mobiliteitslab

Grip op fietsdata

Hoe gaan data de toekomst van mobiliteit in steden veranderen?
donderdag 31 okt 2019, 20.00
do 31 okt 2019, 20.00
Expo

Via routeplanners, deelfietsen en camera’s wordt veel data verzameld binnen de mobiliteitssector. Inzichten uit deze data kunnen van grote waarde zijn voor verschillende partijen in de stad. Maar de fietser is nog grotendeels een blinde vlek in dit geheel. Met als gevolg dat de doorstroming van fietsen veel minder goed kan worden geholpen dan van auto’s. Hoe kunnen we de beschikbare data beter ontsluiten, op een manier die eerlijk is en de fietser controle geeft?

In de mobiliteitssector wordt tegenwoordig veel data geproduceerd, verzameld en gebruikt. In het geval van auto en OV is er een overvloed aan data beschikbaar; dat geldt nog niet voor de fiets. Maar inmiddels neemt het gebruik van apps, e-steps en deelfietsen sterk toe. Ook de gemeente zelf verzamelt data; denk aan telpunten en camera’s.

De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio willen die fietsdatastromen graag samenbrengen. Om de stad leefbaar te houden op het gebied van mobiliteit, kunnen inzichten uit data van grote waarde zijn. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe wordt bepaald wat er met onze data gebeurt? Kunnen datastromen van bijvoorbeeld routeplanners en fietstrackers gebruikt worden om de infrastructuur te optimaliseren? Wie heeft toegang tot deze data? En hoe zorgen we dat burgers hier meer grip op krijgen?

Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Afgelopen maand heeft het Mobiliteitslab Fietsdatacommons de toekomst van fietsdata verkend, samen met onderzoekers, experts en de inwoners van Amsterdam. Het idee van ‘datacommons’ staat centraal: dataplatformen voor gemeenschappelijk gebruik waarbij de gemeenschap gezamenlijk de regels voor toegang en gebruik opstelt. Datacommons komen van pas in situaties waar persoonlijke data in het spel zijn, waarbij de data afkomstig is van diverse bronnen en op meerdere schaalniveaus. Op die manier kunnen de aangesloten mensen en organisaties hun data pasklaar delen: onder voorwaarden die verschillen per situatie.

Tijdens de kick-off op 26 september keken we met onder andere Ruben Verborgh en Vincent Lau vooruit naar de uitdagingen voor fietsdatacommons: wat voor datatechniek is hiervoor nodig, en wat zijn de specifieke uitdagingen van de fiets?

Op deze afsluitende bijeenkomst worden de resultaten van het Mobiliteitslab teruggekoppeld en praten we over de vervolgstappen.

Sprekers

  • Suzanne Kieft: Teammanager Kennis & Onderzoek bij de Vervoerregio Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van vijftien gemeenten en werkt aan een bereikbare, leefbare en duurzame regio. Het team Kennis & Onderzoek ondersteunt bij het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van de regionale (beleids)doelstellingen en ambities van de Vervoerregio en haar vijftien gemeenten.
donderdag 31 okt 2019, 20.00
Expo
Deze 16 mensen waren aanwezig