Global Trends

Graaf ons geen Geesteswetensgraf

Alfastudies zijn belangrijker dan ooit, maar het budget hiervoor blijft een gevoelig onderwerp. Hoe lossen we dit op?
woensdag 22 jan, 20.00
wo 22 jan, 20.00
Studio

In Nederland is de waardering vanuit de overheid en de maatschappij voor de geesteswetenschappen - de wetenschappen die zich bezighouden met onder meer de talen, geschiedenis en filosofie - sterk gedaald. Structurele bezuinigingen zorgen voor een groeiende werkdruk en verschraling van het onderwijs op de geesteswetenschappelijke faculteiten. De voorgestelde overheveling van geld vanuit de alfawetenschappen naar bètawetenschappen door de Commissie Van Rijn past binnen die maatschappelijke onderwaardering; de ‘nutteloze pretstudies’ versus de ‘nuttige bètawetenschappen.’

Dat terwijl in een tijd van klimaatverandering, digitalisering, migratie en mondialisering de geesteswetenschappen hard nodig zijn. Een diepe reflectie op deze uitdagingen is nodig om te duiden wat zij betekenen voor onze samenleving en ons mens zijn. Tijdens het programma duiden wij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en gaan uitgebreid in op de vragen binnen deze opgave. Hoe gaat het kabinet om met deze problematiek? Wat hebben studenten, docenten en bestuurders uit het hoger onderwijs hierover te zeggen? Waarom zijn de geesteswetenschappen zo relevant? Hoe kan een tegengeluid worden geboden om de geesteswetenschappen in ere te herstellen?

Wat gaan wij doen:

Het avond zal beginnen met een verhaal van Annelien van Dijn over de bezuinigingen van de afgelopen decennia op de geesteswetenschappen, het verzet hiertegen onder docenten en onderzoekers en de eisen van WOinActie.

Vervolgens zal Thomas Vaessens ons vertellen wat de consequenties van de bezuinigingen zijn op de dagelijkse realiteit van de faculteit der geesteswetenschappen.

Daarna zullen Annelies en Thomas samen een panel vormen over hoe docenten en faculteiten elkaar kunnen helpen.

Vervolgens zal Hanna Blom (ASVA) een pleidooi voeren over voor de geesteswetenschappen.

Gevolgd door Michele Murgia die een verhaal gaat vertellen over de maagdenhuis bezettingen.

Hanna en Michele zullen een tweede panel vormen en samen het studentenperspectief benadrukken.

Dan zal Rens Bod de intrinsieke waarde van het bestuderen van de geesteswetenschappen en de samenhang tussen alfa- en bètastudies toelichten.

Tot slot is er een eindpanel over de maatschappelijke waarde van de geesteswetenschappen en hoe deze te vertalen naar de samenleving.

 

woensdag 22 jan, 20.00
Studio
Deze 44 mensen waren aanwezig