De Stad
Global Trends

Global Village Amsterdam, een gedeelde stad?

Heeft het internationale economische succes van Amsterdam ook een keerzijde?
Toegang vanaf € 24.50
dinsdag 25 okt 2016, 17.15
di 25 okt 2016, 17.15
Internationaal Theater Amsterdam
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats in het Internationaal Theater Amsterdam.

Toeristen en internationale kenniswerkers lijken de stad over te nemen. Steeds meer Amsterdammers zijn door de stijgende grond- en huizenprijzen niet in staat binnen de Ring of zelfs in de stad te blijven wonen. Op de arbeidsmarkt vinden hoogopgeleiden overwegend goed een baan, maar laagopgeleiden en met name allochtone jongeren komen moeilijk aan het werk. Er dreigt in onze stad op veel gebieden een tweedeling te ontstaan. Gaat Amsterdam steden als Londen en Parijs achterna? We praten met de burgemeester, wetenschappers, schrijvers en ervaringsdeskundigen over het Amsterdam van nu. Een avondvullend programma met verhalen uit andere steden en over in wat voor een stad en hoe we in de toekomst met elkaar willen leven.

De afgelopen jaren zijn er, met de vestiging van veel multinationals, een grote hoeveelheid expats – internationale kenniswerkers – naar onze stad toegekomen. Daarnaast is er sprake van een groeiend aantal arbeidsmigranten vanuit Europese lidstaten en vinden steeds meer vluchtelingen uit Syrië en andere landen in oorlog (en hongersnood) de weg naar onze stad. Daarbij zorgen studenten en gezinshereniging voor een blijvende toestroom aan nieuwe Amsterdammers. De druk op de woningmarkt neemt daarmee zienderogen toe; grond en huizenprijzen stijgen met de dag. Steeds meer bewoners van de stad moeten besluiten om buiten de Ring of zelfs buiten de stad te gaan wonen.

Daarnaast is er in Amsterdam op veel gebieden een tweedeling te zien, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Voor hoogopgeleiden is nog relatief makkelijk een baan te vinden, maar onder laagopgeleiden en met name allochtone jongeren heerst omvangrijke werkloosheid. Of ze komen terecht in de informele en veelal ‘onzichtbare’ economie van de stad. Amsterdam wordt steeds meer van de rijken en lijkt daarmee steden als Parijs en Londen achterna te gaan. Wat kan Amsterdam wat dat betreft leren van Parijs en Londen? En wat kunnen en moeten wij nu doen om onze stad van alle Amsterdammers te laten zijn en blijven?

Humans of Amsterdam

Tijdens De Staat van de Stad tonen we portretten van Humans of Amsterdam in al hun diversiteit. Fotografe Debra Barraud registreert verhalen van mensen die – kortere of langere tijd – in Amsterdam verblijven, wonen en werken. Op 13 oktober verschijnt het boek via National Geographic. 

Toegang vanaf € 24.50
dinsdag 25 okt 2016, 17.15
Internationaal Theater Amsterdam