Global Trends

Girls in progress

Met best practices van gendergelijkheid in relatie tot fatsoenlijke banen en economische groei. Wat valt er nog te leren?
maandag 4 apr 2016, 19.30
ma 4 apr 2016, 19.30
IJ Zaal

Zeventien mondiale doelen zijn opgesteld om een eind te maken aan armoede, klimaatverandering tegen te gaan en ongelijkheid aan te pakken. Ze heten de Sustainable Development Goals. In het jaar 2016 staan de Global Girls centraal. Girls progress = global progress.

Vanavond bekijken we de doelen die betrekking hebben op het bekrachtigen van de positie van de vrouw en bespreken we expliciet doel vijf over gendergelijkheid en doel acht over fatsoenlijke banen en economische groei. Hoe verhouden deze zich in Nederland? Wat kunnen we leren van andere projecten zowel in het buitenland als in het binnenland? En hoe gaan we lokaal aan de slag met deze doelen?

In deze reeks leren we van andere landen en steden en stellen we elke avond enkele van de zeventien opgestelde Sustainable Development Goals centraal. We verkennen de best-practices van het buiten- en binnenland. Maar stellen ons vooral ook de vraag waar we zelf staan op het gebied van de duurzame ontwikkeling en hoe gaan we verder bijdragen aan de realisatie van deze doelen op lokaal niveau.

Programma

19.00

Inloop

19.30

Opening door Natasja van den Berg

19.40

Keynote door Akinyi Walender

20.00

Paneldiscussie 1 over de knelpunten van gendergelijkheid in Nederland met:
- Guity Mohebbi
- Maria van der Heijden
- Hugo von Meijenfeldt

20.20

Praktijkvoorbeelden die de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt versterken:
- Neila Akrimi over Tunesie
- Anne-Marie Rakhorst en Mette te Velde

20.55

Column door Hugo von Meijenfeldt

21.00

Paneldiscussie 2 over 'wat werkt wel' met:
- Guity Mohebbi
- Maria van der Heijden
- Hugo von Meijenfeldt

21.20

Afsluiting

21.30

Einde programma

maandag 4 apr 2016, 19.30
IJ Zaal
Deze 86 mensen waren aanwezig