Week van het Jonge Kind

Gezond opvoeden; waar leg jij de grens?

Hoe kun je als professional op een persoonlijke manier betrokken zijn bij het gezond opgroeien, zonder de grenzen van het kind en zijn opvoeders te overschrijden?
Toegang vanaf € 25
vrijdag 13 apr, 9.00
vr 13 apr, 9.00
Grote zaal
Reageer

Gezond en veilig opgroeien, welbevinden en emotionele betrokkenheid; dat zijn belangrijke thema’s voor jonge kinderen. Als professional zoek je de juiste balans tussen meningen, gedachten en behoeften van kinderen en hun ouders, van organisatie en team, en die van jezelf. Dat vraagt discussie met collega’s, ouders en kinderen. Het vraagt het lef om jezelf een spiegel voor te houden.

Je handelen komt voort uit je persoonlijke betrokkenheid en genegenheid voor het kind, maar vraagt ook om professionele legitimatie en bepaling van grenzen. Het is een ingewikkeld samenspel tussen normen en waarden, tussen meningen, feiten en belangen, en tussen rationele afwegingen en intuïtief handelen. Bovenal gaat het om je rol; als mens en als professional.

De vraag die zich daarbij onvermijdelijk aandient is:

Hoe kun je als professional op een persoonlijke manier betrokken zijn bij het gezond opgroeien zonder de grenzen van het kind en zijn opvoeders te overschrijden?

Toegang vanaf € 25
vrijdag 13 apr, 9.00
Grote zaal