De Stad

Gentle Gentrification (GEANNULEERD)

Wat zijn de effecten van gentrificatie en op welke manier kunnen we de negatieve kanten verzachten?
donderdag 12 mrt, 20.00
do 12 mrt, 20.00
IJ Zaal

Nederland voert al jaren een actief mengbeleid door wijken met veel sociale huurwoningen diverser te maken.​ Dit wordt nagestreefd door midden​- en hoge segment huur- en koopwoningen toe te voegen. En met succes, oude achterstandswijken worden hot. Woningen en straten worden opgeknapt door de toestroming van economisch kapitaal en nieuwe bedrijvigheid ontpopt zich razendsnel. Echter​, de huidige bewoners voelen zich do​or de sterk stijgende woningprijzen en snel veranderende leefomgeving uitgesloten van deze opwaardering. Ze ervaren een verlies van ziel van de wijk of worden zelf verdrongen. Wat zijn exact de effecten ​van gentrificatie? En op welke manier zijn de nadelige effecten te verzachten?

Onlangs gaf Minister Van Veldhoven aan dat een betere mix van bewoners in achterstandswijken noodzakelijk is ​om de leefbaarheid te verbeteren. Dit mixen moet echter met grote zorg gebeuren om te ​bereiken dat ook de huidige bewoners en ondernemers van de wijk profiteren.​

Tijdens deze avond analyseren we de effecten van het proces van gentrification. Hierbij ​tonen we nationale en internationale voorbeelden. Daarnaast gaan we op zoek naar oplossingen om de nadelige effecten van gentrification te verzachten door in gesprek te gaan met onderzoekers, beleidsmakers, ontwikkelaars, ondernemers en bewoners.

  • Minouche Besters is partner bij STIPO en focust zich op inclusieve steden, opwaardering van wijken, mengstrategie en gevaren zoals Gentrificatie. Als hoofdredacteur van het boek Our City – countering exclusion in public space zal zij een presentatie geven over de ins en outs van gentrificatie.
  • Urbanist Wouter Pocornie doet momenteel onderzoek naar het DNA van de Bijlmer. Met zijn DNA project in onder andere de K-buurt voert hij gelaagd en genuanceerd onderzoek uit op een waaier aan thema’s naar wat precies het DNA is van een buurt en hoe we dit kunnen waarborgen.
  • De Kolenkitbuurt stond bekend als één van de slechtste wijken in Nederland. Verschillende ingrepen zijn ingezet om de wijk op te waarderen waaronder het nieuwbouw project Rhapsody, waarbij buurtbewoners actief werden betrokken. Architect van Rhapsody Bart Mispelblom Beyer vertelt ons meer.
  • Fouad Lakbir is verhalenverteller, oprichter van Shokkin’ Group Netherlands en actief als beheerder en wijkverbinder bij Rhapsody. Met hem gaan we in gesprek over hoe hij de Kolenkitbuurt heeft zien veranderen en zijn rol als buurtverbinder.
  • Hester van Buren is voorzitter van de raad van bestuur van woningstichting Rochdale. De woningcorperatie huisvest vooral lage en vooral kwetsbare doelgroepen. Hoe kijkt zij aan tegen gentrificatie in de stad?
  • Chantal Robbe is senior adviseur gebiedsontwikkeling bij Stadskwadraat en vertelt meer over het begrip Gentlyfication als combinatie van een inclusieve stad en gebiedseconomie. Wat houdt dit precies in en hoe kunnen we de theorie in de praktijk brengen?
  • Martin van der Maas is planoloog bij de Gemeente Amsterdam. We gaan met hem in gesprek over de rol van de gemeente Amsterdam bij het opwaarderen van wijken in Amsterdam en welk beleid er momenteel wordt gevoerd.
  • Thomas van Leeuwen is partner bij ontwerp- en ontwikkelbureau D/Dock. Hij vertelt ons meer over het concept Impact Development. Hoe kan de vastgoedsector bijdragen aan een verschuiving naar een sociaal duurzame samenleving?
donderdag 12 mrt, 20.00
IJ Zaal
Deze 108 mensen waren aanwezig