De Stad

Gemeenschappelijke GezondheidsData

Met de slimme apps van tegenwoordig lijkt de gezondheidsmonitor achterhaald. Hoe kan de GGD haar kerntaak anno 2017 invullen?
dinsdag 23 mei 2017, 19.30
di 23 mei 2017, 19.30
IJ Zaal

In een tijd waarin gegevens ‘real time’ worden verzameld via apps, websites, ‘wearables’ en andere media, lijken de kerncijfers van de traditionele gezondheidsmonitor al achterhaald voordat ze uitkomen. Daarnaast staat de representativiteit van deze cijfers onder druk, doordat niet alle bevolkingsgroepen goed worden vertegenwoordigd. Van welke innovatieve manieren om data te verzamelen kan de GGD gebruik maken om een belangrijke kerntaak uit te voeren? Zijn er al goede voorbeelden? En wat staat nieuwe vormen van dataverzameling in de weg? Kan de data een breder maatschappelijk doel dienen? En mag de GGD haar publieke taak inzetten om data te verzamelen en te combineren?

De gemeentelijke gezondheidsdienst beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid door risico’s voor de gezondheid te signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Eén van de kerntaken van de GGD is het doen van gezondheidsonderzoek en het verzamelen van gegevens over volksgezondheid in de GGD-regio. Elke vier jaar komt er een gezondheidsmonitor uit met kerngegevens over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de bevolking.

De gegevens worden sinds jaar en dag verzameld door het afnemen van enquêtes. Een beproefde methode die tegenwoordig aan effectiviteit verliest. Doordat de bereidheid om de enquête in te vullen afneemt, ontstaan er gaten in de gegevensverzameling. Met name jongvolwassenen zijn ondervertegenwoordigd in de steekproeven. Wat betekent dat voor de representativiteit van de kerncijfers? Kunnen deze gaten gedicht worden door andere vormen van gegevensverzameling? Hoe kan de GGD op nieuwe manieren aan goede informatie komen? Zijn hier al goede voorbeelden van? En hoe kunnen we omgaan met onderwerpen als privacy, ethiek en veiligheid?

De ontwikkelingen rondom Big Data gaan razendsnel. Ook de GGD beschikt over veel informatie die goed ingezet kan worden voor andere doeleinden. Welke kansen zijn er voor om deze data te delen? Onder welke voorwaarden kan dat plaatsvinden? Welke bezwaren kleven er aan het delen van gezondheidsgegevens?

Over deze vragen en meer, gaan wij met elkaar in gesprek.

  • Marion Stein (GGD Haaglanden) licht toe waarom GGD-en dit onderwerp oppakken?
  • Dr. Ir. Daniel Tijink (EPC) vertelt over de zorgzame informatiesamenleving.
  • Mr. Evert-Ben van Veen (MedLawconsult) vertelt over de kansen en bedreigingen van Big Data in de gezondheidszorg.

Verder presenteren een zestal initiatieven hoe zij op slimme manieren data inzetten voor de volksgezondheid. Wat kan er al?

  • Arnoud Verhoeff van de GGD Amsterdam en Tim Paauw van Ynformed vertellen hoe zij samen bigdataanalyse inzetten om  kindermishandeling te voorspellen en te voorkomen.
  • Lea den Broeder van de Hogeschool van Amsterdam vertelt over  innovatieve manieren om met bewoners te werken aan een gezonde wijk.
  • Niels van Maaren van de GGD Brabant Zuidoost en Jurriaan van Rijswijk van Games for Health vertellen over GGDJ, een vernieuwende gezondheidsmonitortool met betrekking tot Serious Gaming.
  • Wouter Kroese van PacMed vertelt over het combineren van Machine Learning en medische expertise voor het voorspellen van het succes van een medische behandeling.
  • Kamla Makarawung van de GGD Flevoland en Rob van der Mei van het Centrum voor Wiskunde en Informatica, vertellen over REPRO modellering met GGD ambulancedata in het kader van efficientie en effectiviteit.

Dit programma wordt georganiseerd in samenwerking met GGD-en.

dinsdag 23 mei 2017, 19.30
IJ Zaal
Deze 81 mensen waren aanwezig