De Stad

Gelukkig oud worden

Over collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam. Wat zijn de wensen en mogelijkheden?
donderdag 27 feb 2020, 20.00
do 27 feb 2020, 20.00
IJ Zaal

Er is een gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen in Amsterdam, terwijl het aantal 65-plussers in Amsterdam de komende jaren gaat stijgen. Met het sluiten van de verzorgingstehuizen is er een gat ontstaan tussen thuis en het verpleeghuis. Om dit gat te dichten zijn (kleinschalige) collectieve woonvormen in opkomst. Wat gebeurt er al in Amsterdam op dit gebied? Wat werkt niet en wat wel? En wat kunnen corporaties, gemeente, ontwikkelaars en zorgpartijen doen? Vanavond gaan we in gesprek over de wensen van bewoners en de mogelijkheden in de stad.

Lees hier het verslag terug van de avond, dat werd geschreven door Joost Zonneveld (NUL20). 

Wat gaan we doen?

Ouderenhuisvesting: hoe staat het ervoor?

Hoe staan ouderen ervoor op de woningmarkt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen en welke rol spelen collectieve woonvormen daarin? We openen de avond met een gesprek met  Co Stor (projectdirecteur gebiedsontwikkeling Amsterdam-Noord en betrokken bij programma ouderen huisvesting van de Gemeente Amsterdam), Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot, maar ook onderdeel van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen o.l.v. Wouter Bos en de Taskforce Wonen en Zorg) en Eelco Damen (Ben Sajet Centrum en voormalig voorzitter Cordaan).

Pitches collectieve woonvormen

Vervolgens zullen een aantal verschillende collectieve woonvormen voor ouderen een korte presentatie geven. Welke vormen bestaan er al? Wat werkt goed en wat minder goed?

  • Ramses Shaffy Huis
    Wonen, werken, exposeren en ontmoeten. Het Ramses Shaffy Huis is het eerste kunstenaarshuis waar jongere en oudere kunstenaars samenwonen en -werken. Er zijn 36 sociale huurwoningen en of je nu een kunstenaar van 60, 70 of in de 80 bent of net afgestudeerd aan de kunstacademie; kunst verbindt en leeftijd doet er niet toe. Door voorzitter en initiatiefnemer Ed Cools (voormalig bestuurder van het Sarphatihuis) en vice-voorzitter Siep de Haan.
  • LIFE
    In het hart van de Houthavens hebben de bewoners van LIFE begin dit jaar de sleutels gekregen van hun appartement. LIFE is bedoeld voor 60-plussers met of zonder zorgvraag. Er zijn sociale huurwoningen, vrije sector appartementen en koopwoningen. Er komt ook horeca, een buurtkamer en een gezondheidscentrum in het gebouw.
  • Akropolistoren
    De Akropolistoren op Zeeburgereiland werd in 2017 opgeleverd en biedt onderdak aan een levendige humanistische woongemeenschap voor 55-plussers die meer zijn dan alleen buren, maar ook naar elkaar omkijken. De jongste bewoner is 55 en de oudste 92. Van de 86  woningen is de helft sociale huur en de andere helft vrije sector huur. Bewoners en bestuursleden Marion Mulder en Mia Bendel lichten het project toe. 

Toekomst van collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam

Hoe kunnen corporaties en ontwikkelaars in de toekomst het beste inspelen op de behoeften van bewoners? En waar zijn ze al mee bezig? Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot), Peter Boerenfijn (directeur Habion, een landelijk corporatie die zich uitsluitend op ouderenhuisvesting richt), Erik van Leeuwen (clustermanager Amsterdam-Amstelland Woonzorg Nederland) en Johan Snel (stedebouwkundige en conceptontwikkelaar projectontwikkelaar AM) lichten toe wat zij al doen en wat de toekomst plannen en mogelijkheden zijn op het gebied van collectieve woonvormen voor ouderen.

Daarna gaan we aan de hand van Mentimeter met elkaar in gesprek over de woonwensen en wat er wel en niet werkt als het op collectieve woonvormen aankomt. Gemeente, corporaties en ontwikkelaars kunnen deze input meenemen voor hun toekomstige plannen.

Aan het einde van de avond pitcht Suzanne van der Geest (Kennisland) het project Een Leven Lang Leven . Kennisland roept met Leven Lang Leven iedereen op: wat is jouw idee voor fijn oud worden, ook als je zorg nodig hebt? Deel het hier en maak kans op begeleiding en ontwikkelbudget om het te realiseren!

donderdag 27 feb 2020, 20.00
IJ Zaal
Deze 130 mensen waren aanwezig