UvA en AMCIS

Gelijke kansen in de stad

Boekpresentatie en debat over ongelijkheid in Amsterdam. Onder redactie van Herman van de Werfhorst en Erna van Hest.
Gratis, extern reserveren
donderdag 16 mei, 20.00
do 16 mei, 20.00
Grote zaal

Ongelijkheid neemt toe in Nederland en dat geldt vooral voor een grootstedelijke omgeving als Amsterdam. Het zijn bovendien vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand, in het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en op de arbeidsmarkt. De bundel “Gelijke kansen in de stad” biedt een staalkaart van het ongelijkheidsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Wat is bekend over de ongelijkheid binnen verschillende domeinen in Amsterdam? Leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen? En wat is de relatie tussen maatschappelijke status en gezondheid?

Geert ten Dam, collegevoorzitter Universiteit van Amsterdam, zal het eerste exemplaar overhandigen aan Marjolein Moorman, wethouder onderwijs van de gemeente Amsterdam. 
Daarna gaan wetenschappers, beleidsmakers en deskundigen uit het veld in debat over kansengelijkheid. Voor welke uitdagingen ziet de stad zich gesteld? Hoe kan gemeentelijk beleid helpen om kansen te vergroten voor iedereen? Alle aanwezigen krijgen na afloop een gratis exemplaar van de essaybundel.

Tijdens de presentatie zullen er opnames worden gemaakt.

 

Gratis, extern reserveren
donderdag 16 mei, 20.00
Grote zaal