De Stad

Geen contact

Hoe kunnen we eenzaamheid onder LVB-ers tegen gaan?
maandag 16 okt 2017, 20.00
ma 16 okt 2017, 20.00
Expo

Naar schatting wonen er 100.000 mensen met een licht verstandelijke beperking in Amsterdam. Veel LVBers hebben wel behoefte aan sociale contacten, maar vinden het moeilijk om dit zelf te organiseren. Deze mensen zijn lang niet allemaal in beeld. Hoe bereiken we hen? En hoe kunnen we zorgen dat zij zich minder eenzaam voelen? Tijdens deze Community of Practice komen experts en professionals samen om al lerende tot nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden te komen.

  • Hoogleraar Ontwikkelingspedagogiek Carlo Schuengel neemt ons mee in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking: over welke mensen hebben we het precies? Waar lopen LVB-ers vooral tegen aan? en welke middelen hebben we als maatschappij om deze doelgroep te ondersteunen?
  • Amsterdam telt naar schatting 100.000 mensen met een licht verstandelijke beperking. Johan de Vries vertelt hoe Amsterdam deze doelgroep ondersteunt.
  • Samen met Karen Soeterik (teamleider Prisma), Paul Proost (psycholoog Leger des Heils) en Peter Bakker (coördinerend begeleider bij stichting Philadelphia Zorg) bespreken we hoe mensen met een licht verstandelijke beperking die eenzaamheid ervaren in de praktijk geholpen kunnen worden.

Experts en professionals

Ben jij (professioneel) actief op het gebied van eenzaamheid, maar zit je (nog) niet in het stedelijk netwerk van aandeelhouders? Dan ben je van harte uitgenodigd om aan te schuiven. Let wel, dit is een Community of Practice bijeenkomst en specifiek bedoeld voor experts en professionals. Ben je geïnteresseerd in het thema, maar geen expert of professioneel? Hou dan onze website in de gaten voor één van onze thema avonden over eenzaamheid.

Wat is een Community of Practice?

In een ‘Community of Practice’ staat leren centraal; al lerende doen en verbeteren. Het uitgangspunt is een vraagstuk bij de aanpak van eenzaamheid, bijvoorbeeld signaleren. Bij het gekozen vraagstuk worden gericht deelnemers uitgenodigd. De groep is een stuk kleiner dan bij de themabijeenkomsten en omvat ca. 30 deelnemers. Een deskundige vertelt vanuit onderzoek en wetenschap wat de laatste stand van zaken is. Vervolgens gaan deelnemers met elkaar in gesprek. De bijeenkomst sluit af met de vraag: Wat gaan we nu doen? Als er mensen enthousiast zijn, kunnen zij bijvoorbeeld een kernteam vormen en verder met elkaar leren of met elkaar de praktijk verbeteren. Dit kan ook leiden tot het ontwikkelen van een praktijkaanpak.

maandag 16 okt 2017, 20.00
Expo
Deze 17 mensen waren aanwezig