De Stad

Gays, queers en de stad

In hoeverre is de acceptatie van lhbt'ers te zien als maatstaf voor een tolerante stad?
woensdag 15 feb 2017, 18.00
wo 15 feb 2017, 18.00
Expo

Amsterdam staat bekend als een tolerante en open stad waar diversiteit op basis van afkomst, seksuele voorkeur en inkomen een groot goed is. Diversiteit is misschien niet altijd gemakkelijk, het zorgt wel voor afwisseling, levendigheid en respect voor uiteenlopende levensvormen. Diversiteit draagt bij aan het leefklimaat van Amsterdam. In een serie van drie afleveringen onderzoekt Stadslicht wat de waarde van diversiteit is. In economische zin, op het niveau van de wijk en als het gaat om seksuele diversiteit.

Grote steden kennen meestal een meer diverse bevolking dan dorpen of provinciesteden. Dat is niet verwonderlijk. Grote steden bieden zowel anonimiteit als de mogelijkheid sociale verbanden aan te gaan en daarmee vaak meer ruimte voor uitzonderingen. Of dat nu gaat om culturele achtergronden, leefwijzen of seksuele geaardheid. Toch lijkt het uiten van een andere seksuele geaardheid dan een heteroseksuele ook in grote steden niet altijd vanzelfsprekend. Ook in het tolerante Amsterdam vinden incidenten plaats waarbij lhbt’ers – lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders – vanwege hun seksuele geaardheid slachtoffer zijn van geweld.

In hoeverre zijn dergelijke incidenten onderdeel van een trend? Neemt de tolerantie ten aanzien van lhbt’ers in de stad af of zijn het – hoe ongewenst ook – uitzonderingen? In hoeverre is de acceptatie van lhbt’ers te zien als maatstaf voor een tolerante stad?

JuulvanHoofLhbt-expert Juul van Hoof gaat in op bestaand onderzoek en haar eigen ervaringen als adviseur van 45 zogenoemde Regenbooggemeenten in Nederland en dertig Rainbow Cities in het buitenland. Wanneer zijn gemeenten begonnen met lhbt-beleid en wat was daarvoor de aanleiding? Waar richt dat beleid zich eigenlijk op? En wat zegt de noodzaak van dat beleid over de acceptatie van lhbt’ers door hetero’s in de stad en de weerbaarheid van lhbt’ers zelf? Van Hoof geeft inzicht in de algemene houding ten aanzien van lhbt’ers, deelt ervaringen van deze groepen, vraagt om extra aandacht voor kwetsbare lhbt’ers en gaat in op effecten van gemeentelijk beleid.

Juul van Hoof is senior adviseur Participatie en Emancipatie en projectleider Lokaal LHBT Beleid bij Movisie. Zij adviseert onder meer de gemeente Amsterdam op het gebied van lhbt-beleid. Movisie is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein.

Dit programma is om 19 uur afgelopen.

woensdag 15 feb 2017, 18.00
Expo
Deze 28 mensen waren aanwezig